Na iniciativě Nové Boleslavsko spolupracuje jak automobilka, tak i města Mladá Boleslav, Kosmonosy, ale také Středočeský kraj, vláda České republiky a další subjekty. ŠKODA AUTO do fondu vložila 30 milionů eur.

Veřejná výzva 10 týdnů pro Nové Boleslavsko si klade za cíl najít nápady, jak zlepšit situaci také ve školství. Každý občan i instituce může být v této iniciativě přínosem. Jeho nápady, připomínky, myšlenky budou posouzeny a zhodnoceny. Prostřednictvím webu www.noveboleslavsko.cz můžete tak i vy zasílat tipy, kam investovat peníze v tomto odvětví a které činnosti byste navrhovali změnit či podpořit.

Fond se bude s partnery věnovat klíčovým oblastem vzdělávání. Cílem je podpořit spolupráci i strategické plánování, stejně jako moderní formy učení. 

Strategickým projektem je i vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků, kdy se bude možné zaměřit na specifické oblasti znalostí, ale i manažerské dovednosti, poradenství a mezinárodní stipendia a výjezdy. Podporu získají i samotné vzdělávací instituce na materiální zázemí, například vybavení učeben.

Náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek se věnuje oblasti školství na magistrátu již třetí volební období, je mu proto problematika důvěrně známá. Říká, že v poslední době Mladá Boleslav hodně investuje do školních budov.

TECHNICKÁ VYLEPŠENÍ

Spatřuje ale nutnost pracovat rovněž s takzvanými „měkkými“ oblastmi. „Samozřejmě vítáme veškerá technická vylepšení, na nichž už s automobilkou spolupracujeme několik let, ať už jde o počítačové vybavení, tablety, vybavení dílen či interaktivní tabule,“ podotkl Daniel Marek. Pozornost by však bylo vhodné obrátit i na jinou oblast. „Chceme se zaměřit i na pedagogy samotné, investovat do jejich dalšího vzdělání, kurzů nebo stáží v zemích, které jsou v oblasti školství na špičkové úrovni. Také bych uvítal systém benefitů, který by je při výkonu práce motivoval,“ vysvětlil.

Zájem o oblast dokazuje i ambice mladoboleslavského magistrátu: ten chce, aby mladoboleslavské školství bylo vzorem pro celou republiku. To uvedl před časem primátor Raduan Nwelati. „Základem pro dobré školství jsou kvalitní učitelé, pro které bude toto povolání atraktivní,“ uvedl primátor Nwelati.

Mladá Boleslav podle něj také uvažuje o zřízení cizojazyčné škol.