Proč čekáme v Mladé Boleslavi tak dlouho na odborné vyšetření? A proč zde nefunguje zubní pohotovost? To jsou nejčastější výtky obyvatel k tématu zdravotní péče v regionu. Je tedy zřejmé, že právě tyto požadavky občanů se na webu programu objevují nejčastěji.

Obyvatelé si přejí, aby se Mladá Boleslav stala moderním městem, které nabízí dostupnou síť špičkových zdravotnických zařízení. Oni sami by však o své zdraví mohli lépe pečovat pomocí vzdělávacích programů a s tím souvisejících preventivních aktivit. I proto se na tuto oblast zaměřuje pozornost programu Nové Boleslavsko, který chce zlepšit povědomí veřejnosti a podporovat zdravý životní styl. V regionu by měla vzniknout nová zdravotnická zařízení, která nahradí ta stávající. Zdravotnická péče se stane modernější a dostupnější pro širokou veřejnost a mladoboleslavský region by přilákal i nové lékaře.

Dostupná kvalitní zdravotní péče je společnou prioritou automobilky ŠKODA AUTO a partnerů programu. Mladá Boleslav se sice potýká s nedostatkem lékařského personálu, hlavně sester a lékařů, problémy s jejich ubytováním, ale do budoucna jsou partneři programu optimisté. Již na konci minulého roku byla otevřena virtuální učebna anatomie na střední zdravotnické škole, která je jedna z prvních v celé republice. I tímto směrem se chce region stát atraktivnější pro zdravotnický personál.

Máte i vy představu, jak pomoci regionu v oblasti zdravotnictví? Svůj nápad můžete sdílet na webu www.noveboleslavsko.cz v rámci iniciativy 10 týdnů pro Nové Boleslavsko.