To má jediný výsledek – ceny za bydlení rostou, a to se tak stává pro mladé lidi nedostupným. I proto je nutné zabývat se tématikou stavby nových domů a bytů, díky čemuž klesnou výdaje na bydlení, což pomůže přilákat nové obyvatele z jiných koutů ČR do regionu Boleslavska.

Jedním z dlouhodobých cílů programu je proto navázání spolupráce s developery a motivovat je ke stavbě nového cenově dostupného bydlení. Uvažuje se o startovacích bytech pro mladé rodiny, aby si mohly dovolit vlastní bydlení; stávající byty pak mohou projít rekonstrukcí, aby působily moderně a splnily potřeby, které na ně lidé kladou. V diskusi je rovněž výstavba domova pro seniory, nebo zajištění realizace nájemních bytů.

Vedle toho se ŠKODA AUTO chce podílet na komunikaci s místními samosprávami ohledně územních plánů, pomoci s územním plánováním i vyjednáváním na příslušných ministerstvech i s vládou, protože si uvědomuje svoji důležitou roli pro region, a proto se rozhodla iniciovat program Nové Boleslavsko. Základem všeho je ale analýza potenciálu, kde se může stavět, kterou má již město k dispozici.

Právě této oblasti se chce mladoboleslavská radnice věnovat, uvedl primátor města Raduan Nwelati. „Je tu nedostatek bydlení jak pro zaměstnance ŠKODA AUTO, tak zaměstnance jiných firem – zejména pro mladé rodiny. To je téma, které chceme intenzivně řešit, zabýváme se zpracováním koncepce ohledně této problematiky,“ uvedl.

Právě probíhající iniciativa 10 týdnů pro Nové Boleslavsko sbírá vaše nápady, jak zlepšit život v regionu v této i dalších oblastech, a to až do 20. února. Své nápady můžete zasílat pomocí webu www.noveboleslavsko.cz.