„Jen v průběhu tohoto roku jsme do závodu v Mnichově Hradišti přijali 47 nových zaměstnanců. K lednu příštího roku bude v Mnichově Hradišti pracovat přibližně 120 lidí, což je téměř trojnásobek původního počtu pracovníků,“ říká ředitel společnosti Kofola René Sommer.

Nábor pracovníků do společnosti Kofola v Mnichově Hradišti je reakcí na ukončení provozu ve výrobním závodě Klatovy. Hlavním důvodem tamního ukončení výroby je neefektivnost a technicky nevyhovující zastaralé prostory.

V Klatovech se ukončení provozu dotkne sedmatřiceti zaměstnanců, přičemž všem byla nabídnuta možnost práce v některém z ostatních výrobních závodů Kofoly. „Těm, kteří tuto možnost nevyužijí, jsme připraveni pomoci při hledání jejich nového pracovního uplatnění,“ říká manažerka oddělení lidských zdrojů společnosti Kofola Bronislava Honzírková.

Kofola zaměstnává více než 1200 lidí a je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě.

Počet volných pracovních míst na Mladoboleslavsku tedy zřejmě díky náboru zaměstnanců do Mnichova Hradiště opět poroste. Příznivý byl přitom už říjnový vývoj. „K poslednímu říjnu jsme na Mladoboleslavsku evidovali celkem 3329 nahlášených volných pracovních míst, což bylo o 270 míst více než o měsíc dříve. Na jedno volné pracovní místo tak nyní připadá 0,59 uchazeče,“ uvedl Lubomír Kiš z Úřadu práce Mladá Boleslav.