Podle údajů od policie má Mladá Boleslav – podobně jako další velká města – s drogami problém. Zastupitelka Jana Krumphocová ale říká, že tohle rozhodně nepomůže, chybí prý prevence.

Rada novou obecně závaznou vyhlášku o dodržování pořádku na veřejných prostranstvích ve městě projednala už na svém pondělním zasedání. Nyní ještě musí projít zastupitelstvem.

„Nově do vyhlášky přibyl zákaz požívání drog na veřejných prostranstvích a rovněž zákaz žebrání na veřejných prostranstvích. Tyto dvě věci jsme v předchozí vyhlášce neměli, protože nám bylo řečeno, že to není z právního hlediska možné,“ uvedl primátor Raduan Nwelati s tím, že nyní se ale povedlo vypracovat takovou verzi, kterou odsouhlasilo i ministerstvo vnitra. „Městská policie tak bude mít širší pravomoci především ve vztahu k uživatelům drog,“ doplnil Nwelati.

Město má podle primátora větší problém s narkomany a zároveň by chtělo přinést zlepšení prostředí pro místní obyvatele.

Důvod, proč město přichází s řešením až teď, je poměrně jednoduchý. „Domníval jsem se, že zákaz užívání omamných látek na veřejnosti je obsažen v platných zákonech a obecné celostátní legislativě,“ vysvětlil Nwelati.

Že je situace opačná, tedy, že tomu tak není, zjistil prý až loni na podzim při řešení konkrétní situace, kdy si narkoman píchal svojí dávku ve dne na lavičce v parku. „Překvapilo mě, že na takového člověka neexistuje žádná účinná páka. Proto město začalo řešit případnou úpravu místní legislativy,“ dodal primátor.

ZASTUPITELKA: PAPÍR NIC NEŘEŠÍ

Že je problém drog v Mladé Boleslavi dlouhodobý, potvrzují i údaje Městské policie v Mladé Boleslavi Policisté se skoro denně potýkají například s likvidací použitých injekčních stříkaček.

Možnou účinnost vyhlášky však někteří zpochybňují. Například zastupitelka Jana Krumpholcová je toho názoru, že papír nic neznamená. Mladá Boleslav prý potřebuje mnohem důslednější a lepší prevenci.

„Nebude to řešit vůbec nic. Potřebujeme řešit prevenci, protože toto riziko je tady značně vysoké. Pokud jsou drogy na pořadu dne i mezi zaměstnavateli například na vedoucích pozicích v renomovaných firmách, tak to je mnohem větší téma, než si připouštíme. Ale zákaz užívání na veřejných prostranstvích neřeší vůbec nic,“ uvedla Krumpholcová s tím, že asi málo kdo běžně vídá lidi, kteří si na ulici drogu například aplikují. Podle ní jde jen o plácnutí do vody a daleko důležitější je prevence, která je ve městě podle ní slabá.