Před sobotní čtvrtou hodinou odpolední se z nebe na zahrádky a ulice v obci Nová Telib snáší kapky deště. Z veřejného rozhlasu hraje hudba. Kolem chodí lidé s deštníky v ruce a míří na nádvoří k místnímu hostinci.

Jen pár desítek metrů odtud ale u jedněch z vrat rodinného domu stojí asi dvacítka lidí. V rukou mají kromě deštníků i foťáky. Z rozhlasu stále hraje hudba. Krátce po šestnácté hodině vychází z vrat kat s červenou kápí na hlavě. Dva jeho pomocníci vyvádějí ven na ulici telibského kozla. Rohaté zvíře ale jaksi odmítá poslušnost. Lehce se mu podlamují nohy a hned poté kozel spokojeně odpočívá na promočené zemi.

Po chvilce přemlouvání se kozel za pomoci několika lidí zvedná ze země a průvod může pokračovat. Jenže po pár metrech na silnici už kozel zase leží na zemi. Přemlouvání nepomáhá. Jeden z občanů zkouší kozla dostat na nohy za pomocí svazku trávy. Kozel ale dál odpočívá. Dívky v krojích s kyticí slunečnic v ruce v čele průvodu dál čekají, jestli se zvíře zvedne, nebo ne.

Nakonec na pomoc přijíždí muž s károu. Dostat kozla na ní není zrovna nic jednoduchého. Kozel chvíli na dřevěném dvoukolovém vozítku stojí, ale při první jízdě seskakuje dolů a dál pokračuje po svých. Po ještě několikerém odpočívání a čekání, až kozel dostane chuť vyrazit dál na svoji popravu, celý průvod doráží na nádvoří k místnímu hostinci.

Přichází soud, čte se obhajoba a také to, co všechno špatného kozel v minulém roce občanům provedl. Tak například stál za špatným stavem silnici i za tím, že se kolem nich objevily pytle plné odpadků. Rozsudek tedy zněl jasně – kozel musí za své hříchy pykat. Jenže kozlův obhájce ale několika desítkám lidí přihlížející soudnímu přelíčení přednesl několik kladů, za kterými kozel stojí. Například i za novými přírůstky do obce.

Zápory ale převažovaly nad klady a tak soud rozhodl - kozel bude o hlavu kratší. Kat vzápětí vykonal rozsudek. To všechno naštěstí jen symbolicky a kozel tak nakonec v klidu odkráčel domů. Poté už nádvoří patřilo hudebním skupinám Bodlák a W. I. X. Luboše Odháněla.

Tradice házení kozla sahá až do 14. století. Tehdy se všechny problémy a nezdary přisuzovaly právě kozlovi. Lidé jej pak shazovali z několik metrů velkých věží. Na tehdejší dobu byly podobné akce tedy poměrně dramatické. Nová Telib dodržuje tuto akci už řadu let a je jednou z mála obcí, která tradici dodržuje. Obyvatelé zde jsou ke zvířeti velmi ohleduplní. Kozlova smrt je tak naštěstí jen symbolická…