Pavlína Šertlerová coby ředitelka bělské mateřské školy několik let bojovala za rekonstrukci kuchyně ve Velenského ulici. Zastupitelé by v zásadě se stavebními pracemi souhlasili, kdyby jim však těsně před schválením projektu doslova nevyrazila dech odhadovaná cena. Radní v listopadu posvětili částku 5,5 milionu včetně dotace za kompletní dílo. Když ale zjistili, že kuchyně včetně moderního vybavení by se prodražila o zhruba čtyři miliony, rozpoutali na minulém jednání téměř hodinovou bouřlivou diskusi, v níž nebyla nouze nejen o emoce, ale i nařčení.

„Osobně nemám vůbec nic proti rekonstrukci. Nerozumím ale tomu, kde se vzala částka 9,2 milionu," ptal se rozhořčeně Jan Sýkora, zastupitel za TOP 09. A protože, jak stále tvrdí, by se město mělo chovat jako řádný hospodář, rozhodl se téměř pro křížový výslech úřadu. E-mailem zaslal na radnici čtyři otázky a požadoval podrobné vysvětlení.

Zastupitelé se tak například dozvěděli, že rozdíl v ceně je způsobený charakterem jednotlivých stupňů projektové přípravy. Výslednou cenu upřesňuje až dokumentace ke stavebnímu povolení a z ní vycházející položkový rozpočet. Podle vysvětlení tak například nelze relevantně odhadnout náklady na vzduchotechniku a větrání a s nimi spojené náklady pro stavební část. Podobné je to také co se týče vytápění, obkladů, dlažeb a kuchyňských technologií.

Otázka rekonstrukce kuchyně v MŠ Velenského se dostane i na aktuální jednání zastupitelů. Už tuto středu v 17 hodin v klubu ZŠ.

„Proč nás dosud o navýšení ceny nikdo neinformoval?," reagoval nespokojeně Jan Sýkora. Z úst Jany Vltavské, vedoucí odboru rozvoje a majetku města, se záhy dozvěděl, že o navýšení ceny vedělo vedení města, s nímž odbor průběžně komunikoval. „Pro vydání žádosti o dotaci jsme měli platné usnesení," konstatovala vedoucí odboru.

Jana Vltavská také dodala, že prezentované náklady jsou v celkové výši i s přidělenou dotací.
K modernizaci kuchyně museli úředníci, potažmo projektant, přistoupit jako ke generální rekonstrukci. Objekt, kde se stravují desítky předškoláků, musí totiž splňovat řadu předpisů, jako jsou stavební normy, hygienické podmínky a podobně. Jana Vltavská ale upozornila, že reálná cena vzejde až po skončení výběrového řízení od jednotlivých nabídek uchazečů. S tím souhlasí i Miloš Jirdásek (ANO 2011). „Díky poptávce na veřejnou zakázku může být cena reálná nižší o patnáct procent," odhadoval.

Částka ležela v žaludku také Ivě Machkové z TOP 09: „Ubezpečovala jste nás, že projektant navrhne částku nižší než pět milionů. Jak to, že je to teď jinak?," dožadovala se vysvětlení přímo od Pavlíny Šertlerové, ředitelky mateřské školy. Ta však neuměla podat relevantní odpověď. Přiznala totiž, že nerozumí stavebním pracím. „Musíme si uvědomit, že tento záměr není na rok, ale na několik let, proto by věci měly být kvalitní," konstatovala.

Současný stav kuchyně jí však na klidu nepřidá. Každoroční prohlídky pracovníků z hygienické stanice jsou pro ni stresovou záležitostí. A pokud by situaci neřešila, mohlo by dojít k nejhoršímu – k zavření. Kuchyně totiž nevyhovuje nejen techniky, ale také hygienicky, konstrukčně a morálně.

Jenže, s kvalitou jde jednoznačně nahoru i cena. Podle Květuše Vernerové (ANO 2011) mateřinka nepotřebuje tak drahou kuchyni, stačí kuchyně na slušné úrovni. Potom se nabízí otázka, proč je v projektu například škrabka na brambory za 80 tisíc, myčka černého nádobí za 350 tisíc a podobně. „Nejde o nadstardní věci, ale o věci, které splňují normy a standard," dodala Pavlína Šertlerová.