Její vznik již schválila rada města. „Smyslem je ocenit dobrovolnou činnost dlouhodobé nebo výjimečné aktivity na poli práce s dětmi a mládeží, tentokrát s výjimkou aktivit sportovních,“ uvedl jeden z iniciátorů ankety, radní Jaroslav Šebek a zdůraznil, že se jedná i o krok, kterým chce město zviditelnit neziskový sektor v Mladé Boleslavi jako nezastupitelnou součást občanské společnosti.

„Vedoucí kolektivů dětí a mládeže se někdy pouze věnují tomu, co je baví, a přesto jsou prospěšní celé společnosti,“ připomněl Šebek a zdůraznil, že vedoucí za svou dobrovolnost nedostávají žádné finance a ani je neočekávají. „Odměnou jim pak bývá pouze vlastní uspokojení ze smysluplné činnosti, spokojenost dětí a výsledky jejich kolektivu,“ poznamenal radní.

Snahu těchto lidí nyní může veřejnost ocenit formou ankety. Nominovat svého favorita mohou lidé do konce letošního září. Nominován může být kdokoliv, kdo se ve volném čase věnuje práci s dětmi a mládeží. Jde tedy o vedoucí nejrůznějších volnočasových aktivit a kroužků, které nejsou sportovního charakteru.

Slavnostní vyhlášení ankety je pak v plánu na listopad. Jaké ceny získají vítězové a kde proběhne slavnostní předání ocenění, vedení Mladé Boleslavi ještě v nejbližší době upřesní.