Centrum na zpracování odpadu dostalo zelenou. Michalovická skládka dožije. První práce začnou letos na podzim a  hotovo by mělo být  
s koncem příštího roku. Investorem bude firma Compag.

„Je na rozhodnutí každé samosprávy, jak na svém území zajistí likvidaci komunálního odpadu. Vzhledem k tomu, že Mladá Boleslav má skládku 
v Michalovicích, jejíž životnost bude brzy u konce a  kterou již nelze rozšířit, dala se cestou průmyslového zpracování odpadu," řekl radní města a jednatel  společnosti Compag Miloslav Neuman.

Cílem nového centra bude  pokud možno co nejvíc složek směsného komunálního odpadu využít pro výrobu energie, ať už elektrické či jako paliva. Celková investice do výstavby bude 479 milionů korun a kapacita zařízení je 60 tisíc tun ročně.

„Centrum na zpracování odpadu se bude budovat ve východní průmyslové zóně 
v Mladé Boleslavi a sloužit bude pro region Mladoboleslavska, tedy nejen pro Mladou Boleslav, ale i okolní obce 
a města a další stávající zákazníky společnosti Compag," potvrdil Boleslavskému deníku náměstek primátora Adolf Beznoska.