Klub Činžák, který sídlí v mladoboleslavské Čechově ulici (v rohovém domě v křižovatce s Havlíčkovou), je určen především pro děti a mládež ve věku od 11 do 19 let, kteří v Mladé Boleslavi bydlí nebo tam navštěvují školu a patří do skupiny ohrožené nepříznivou sociální situací. Otevřeno je od pondělí do čtvrtka mezi 12.30 a 18. hodinou, přičemž první hodina je vyhrazena pro setkání s předem domluvenými zájemci kvůli poradenství a doučování.

Funguje také Centrum Erben určené dětem ve věku od 6 do 11 let. Do prostor v Erbenově ulici (na rohu s Nerudovou; se vstupem zadem od Mateřské školy Pampeliška) je možné přijít vždy v úterý a ve čtvrtek od 12.30 do 17 hodin; také zde je první hodina vyhrazená pro kontakt s předem domluvenými zájemci včetně doučování.

S dětmi a mladými lidmi až do věku 22 let, v případě potřeby dokonce až do 26, je tým nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v kontaktu také venku: v ulicích, na hřištích, v parcích. Se sociálními pracovníky se lze takto potkat rovněž od pondělí do čtvrtka odpoledne. Tým nízkoprahových center, známých také pod označením NZDM, nabízí jak smysluplné využití volného času – konkrétní program místo poflakování se po ulicích či nákupních centrech, ale i včetně výletů nebo sportovních akcí – tak poradenství v obtížných situacích a také pomoc se zvládáním školních povinností v podobě doučování. Konkrétně v Mladé Boleslavi jde i o pomoc dětem cizinců se zvládáním českého jazyka. Nechybí však ani besedy zaměřené třeba na téma vztahů mezi vrstevníky nebo na varování před drogami. Označení „nízkoprahové“ má naznačovat, že překročit práh a zapojit se do společných aktivit je velmi snadné: záleží jen na vůli a chuti konkrétního zájemce a jeho ochotě respektovat pravidla slušnosti.

V Mladé Boleslavi tým NZDM spolupracuje s městem, ale i s dalšími organizacemi – například s Nadačními fondy Škoda, Nadačním fondem Šance pro děti nebo s Centrem pro integraci cizinců.