Bydleli v domě, museli se vystěhovat, vrátili se pro své věci, odebrali jim děti. Co teď? Postavili si stan před obecním úřadem. Už jsou ale zpátky v ubytovně a věří v lepší budoucnost. Manželé Rajzlovi prožívají nelehké životní období. Pod nohama mají spoustu „klacků“. Naházeli si je tam sami, nebo jim k tomu pomohly úřady? Kde je pravda? Tady je příběh rodiny.

Poklidná obec dopoledne. Ticho občas přeruší jen hluk projíždějícího automobilu. Další ničím nerušený den?

Že je něco v nepořádku, prozradí pohled na budovu obecního úřadu. Na nevelkém travnatém plácku před budovou je postavený stan. Vedle něho postává muž se ženou – manželé Rajzlovi.

Zdeněk a Štěpánka Rajzlovi svým „kempováním“ před vrátenským obecním úřadem dávají najevo protest nad okolnostmi, které se seběhly v několika málo dnech.

Oba se však shodují na jedné zásadní věci: „Vraťte nám naše děti!“

Jak to všechno začalo? Manželé Rajzlovi se před lety nastěhovali z Prahy do Vrátna do domu na návsi. Vlastními silami a prostředky se ho snažili zrekonstruovat. Dům však nezadržitelně chátral dál, až musel zasáhnout pověřený Stavební odbor Magistrátu Mladá Boleslav.

„Na konci minulého týdne bylo po dlouhodobém sledování stavu domu vydáno rozhodnutí, že objekt, ve kterém manželé Rajzlovi žili, se musí okamžitě vyklidit v řádu několika hodin. Důvodem bylo to, že vzhledem k předpovídané vichřicí byly vážně ohroženy životy obyvatel domu,“ uvedl Bohuslav Devátý, vedoucí stavebního odboru.

Statikové a architekti rozhodli jasně. Rodina musí okamžitě z domu. Proto byl na obecním úřadě za přítomnosti všech dotčených stran, včetně rodiny, podepsán protokol. Rodina měla být přestěhována do krizového bytu v Mladé Boleslavi. Zde však začíná první problém, který manžele rozhořčil.

„Byli jsme přestěhování do krizového bytu v Mladé Boleslavi. V budově Obecního úřadu ve Vrátně však je rovněž zřízen krizový byt. Jsem přesvědčen, že byl již zkolaudován, a tedy byl připraven pro používání již za minulého vedení. Nyní se však v prostoru bytu konají zasedání,“ uvedl rozechvělým hlasem pan Rajzl. Kdyby prý Rajzlovi dostali možnost obecní krizový byt využít, mohli by mít alespoň situaci pod kontrolou a ohlídat si majetek, který v domě zůstal. Z Mladé Boleslavi tuto možnost nemají.

Podle Josefa Dvořáka, starosty obce Vrátno, je to však poněkud jinak. „Na obecním úřadě je místnost, ve které se konají zasedání nebo volby. Je však určena k dispozici občanům pouze v případě, když například někdo vyhoří. Umožňujeme zde pobyt na jednu noc, na delší dobu to rozhodně není možné,“ vyjádřil se Dvořák.

Rodina tedy nakonec skončila v krizovém bytě v Mladé Boleslavi, který jim město poskytlo na jeden měsíc.

Zde začíná další problém. „Jelikož byly na ubytovně jen holé stěny a v domě zůstal veškerý majetek, který mohl někdo ukrást, vrátili jsme se do Vrátna a chtěli jsme majetek odstěhovat do Boleslavi. Vzali jsme s sebou i naše syny, kterým je čtrnáct a sedmnáct let, aby nám mohli pomoci se stěhováním. Během stěhování se mi však ze všeho udělalo nevolno, a tak jsem se na chvíli natáhl. Kolem desáté večer přijela policie a sociálka, která nám sebrala děti,“ říká dále Rajzl.

Podle vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav došlo k odebrání dvou nezletilých dětí této rodině na základě předběžného opatření soudu. Hlavním důvodem pro odebrání bylo to, že rodina žila v nevyhovujících podmínkách, a dětem hrozilo nebezpečí smrtelného úrazu.

Obavu o majetek mohli podle vrátenského starosty rovněž vyřešit jiným způsobem. „V podepsaném dokumentu bylo i to, že když budou Rajzlovi chtít pro věci do budovy, stačí mi jen zavolat, což však neučinili. Poté by to bylo bez problémů,“ řekl starosta Vrátna.

Nešťastní manželé se nakonec rozhodli pro protest. Před obecním úřadem si postavili stan a chtěli upozornit na zoufalou situaci. „Hlavně chceme zpět naše děti. Řekli nám, že pokud se vrátíme zpět do bytu v Boleslavi, děti nám vrátí. Nemám však od nikoho zaručené, že slovo skutečně dodrží. Až u sebe budu mít syny, tak se vrátíme zpět,“ bojovala nešťastná matka, Štěpánka Rajzlová.

Podle dosavadních informací se několik hodin po odjezdu redaktorů Boleslavského deníku Štěpánka a Zdeněk Rajzlovi se starostou obce dohodli a navrátili se zpět na ubytovnu, kde vyčkají na navrácení svých dvou nezletilých synů.

„Podle mých informací dům, který je nyní neobyvatelný, údajně od rodiny odkoupí jeden ze sousedů, jenž provede demoliční práce,“ dodal starosta Vrátna Josef Dvořák.

Sociální odbor: Rodina si nyní musí najít vhodné bydlení

Rodině Rajzlových byly odebrány děti. Z jakého vlastně důvodu a vrátí se zpět k rodičům? Vysvětlení podal Sociální odbor Magistrátu Mladá Boleslav.

Proč byly rodině Rajzlových z Vrátna odebrány děti?

Odebrání dvou nezletilých dětí této rodině bylo na základě předběžného opatření soudu. Hlavním důvodem k odebrání dětí byl fakt, že rodina žila ve velmi nevyhovujících bytových podmínkách. Statik ve svém posudku konstatoval, že jimi obývaný objekt je v tak špatném stavu, že zde akutně hrozí nebezpečí i smrtelného úrazu.

Jak se postupovalo?
Stavební úřad proto vydal Protokol o ústně vyhlášeném rozhodnutí o neprodleném vyklizení stavby. Rodina byla vyzvána k vyklizení stavby a ve spolupráci s pracovnicí sociálního odboru a starostou obce jim byla nabídnuta možnost náhradního ubytování v ubytovně Čejetičky. K přesunu rodiny do ubytovny došlo za jejího souhlasu, a to v pátek 15. srpna v nočních hodinách. V sobotu ovšem starosta obce sdělil sociálnímu odboru, že rodina ubytovnu opustila a vrátila se zpět do svého domu ve Vrátně. Vzhledem k tomu, že v domě hrozilo podle statika vážné nebezpečí úrazu nezletilým dětem, sociální pracovnice požádala soud o předběžné opatření, na jehož základě budou děti přemístěny do dětského domova. Soud příslušné usnesení ještě v sobotu vydal a děti byly přemístěny do dětského domova. Sociální odbor tedy postupoval v intencích zákona a s jasným ohledem na zabezpečení zdraví a života nezletilých dětí.

Byla tato rodina sledována už dříve?
Sociální odbor s touto rodinou žádné problémy dříve neřešil a ani děti nebyly problémové. Zhruba před měsícem se sociální odbor dozvěděl o nevyhovujících bytových podmínkách, ve kterých žijí, ale rodina odmítla se sociální pracovnicí komunikovat. Nebyl důvod k razantnímu zásahu do chvíle, kdy posudek statika jasně konstatoval nebezpečí smrtelného úrazu.

Kde jsou děti umístěny?
V dětském domově, který nebudeme upřesňovat.

Kdy by se děti měly vrátit zpět k rodičům a za jakých podmínek?
Děti se budou moci vrátit k rodině, jakmile bude bydlet ve vyhovujících podmínkách, tedy například i v ubytovně. Ve chvíli, kdy si rodina zajistí vhodné bydlení, sociální odbor okamžitě provede na místě šetření a vydá podnět ke zrušení předběžného opatření o odebrání dětí. Vlastní rozhodnutí záleží na soudu. Sociální pracovnice také vysvětlily matce dětí, jak mají rodiče postupovat, aby co nejrychleji mohli děti získat zpátky.

Tomáš Ježek, Adéla Štástková