Oblastní nemocnice Mladá Boleslav informovala na svém webu, že v roce 2022 bylo přímo v nemocnici hospitalizováno celkem 19 189. Je to více než v roce 2021, kdy bylo pacientů 17 404. Dalších 618 lidí bylo loni hospitalizováno v oddělení následné péče.

Ambulantně bylo v nemocnici ošetřeno 562 185 lidí, rok před tím jich bylo 488 778.

Vzrostl také počet operačních výkonů. Loni jich bylo 10 762, v roce 2021 9 132). V porodnici se narodilo 1086 dětí. Porodů bylo přesně 1079, z toho bylo 299 císařských řezů.

Covidová čísla

Loňský rok v nemocnici samozřejmě poznamenala i pandemie covidu, kdy zdejší zdravotníci pečovali o stovky nakažených. „Hospitalizováno zde bylo celkem 580 pacientů s onemocněním covid-19. Z toho 22 pacientů ošetřovali na ARO, 79 na interním JIP a 45 na dětském oddělení,“ stojí na webu nemocnice.

Operační výkony
Celkem: 10 762
z toho:
ORL: 748
GPO: 1 440
Chirurgie: 1 595
Ortopedie: 1 444
Urologie: 986
Oční: 3 632 (z toho 1 890 katarakt)