„Projekt jsme začali připravovat před řadou měsíců a teď se ukazuje, jak prozíravé rozhodnutí to bylo. Ceny elektřiny, plynu i tepla prudce rostou a my tak budeme šetřit ještě více, než jsme původně předpokládali. Příprava je náročná, ale výsledkem je velká úspora prostředků nemocnice, které budeme moct přesměrovat tam, kde je to nejpotřebnější – do lepší péče o naše pacienty,“ řekl Ladislav Řípa, předseda představenstva.

Zdravotnická zařízení patří obvykle v sektoru služeb mezi ty vůbec největší spotřebitele elektřiny, plynu, tepla i vody. V rámci modernizace tak proběhne výměna centrálního zdroje chladu, bude instalována fotovoltaická elektrárna nebo proběhne rekonstrukce vzduchotechniky.

V průmyslové zóně v Plazích vznikla nová bioplynová stanice. Je unikátem v celé zemi. Zpracovávat totiž bude bioodpad, především zbytky z jídelen, restaurací a obchodů.
Video, foto: Český unikát. Boleslavské autobusy pojedou na odpady z kuchyně

„Na střechách dvou pavilonů bude instalována fotovoltaická elektrárna složená z více než 250 panelů o výkonu 114 kWp. Významnou úsporu, ale i zlepšení vnitřních podmínek jak pro pacienty, tak zaměstnance přinese počítačem řízený systém individuální regulace teplot v jednotlivých místnostech, který bude dozorován z nového centrálního dispečinku,“ vysvětlil Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA.

V rámci modernizace, která proběhne za plného provozu, dojde k rekonstrukci 10 vzduchotechnických jednotek. Všude, kde to bude možné, se výměna vzduchu bude řídit automaticky podle množství naměřeného CO².

Tisíce zářivek a žárovek čeká výměna

Změny se dotknou i vnitřního osvětlení, což je dnes jedno z nejefektivnějších energeticky úsporných opatření vůbec. Vymění se 3840 zářivkových svítidel a žárovkových zdrojů za moderní LED osvětlení, což přinese dvoutřetinovou úsporu elektřiny. Čistá návratnost investice do osvětlení tak činí 3,5 roku. Ještě zajímavějších výsledků lze dosáhnout u úsporných opatření na vodě, jejíž cena za posledních 20 let vzrostla na trojnásobek. Náklady na pořízení 232 perlátorů se vrátí už za rok od instalace.

Ilustrační foto.
Nemocnice dohání skluz. Nejdéle pacienti čekají na operaci kloubů

Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí pak budou moci být dva z celkem dvanácti pavilonů zatepleny, a to včetně výměny oken. Jednoznačný je také ekologický přínos projektu. Roční snížení ekvivalentu emisí CO² činí 1878 tun, celková úspora vody bude velká jako jeden olympijský bazén.

Mladoboleslavská nemocnice patří spolu s kutnohorskou nemocnicí a budovou krajského úřadu do prvního balíku nových EPC projektů ve Středočeském kraji. „Energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC připravujeme už od roku 2019, kdy ceny energií byly více méně stabilní. V plánu máme snížení energií v dalších 109 budovách organizací Středočeského kraje do konce roku 2024,“ uvedl Petr Barák z odboru řízení dotačních projektů kraje.

Termín dokončení modernizace je únor 2023, první úspory však začne nemocnice sčítat už od začátku příštího roku.