Meziroční porovnání zveřejnila nemocnice na svém webu. V roce 2023 celkem hospitalizovala celkem 19 421 pacientů (a 620 pacientů v oddělení následné péče). Jde o podobné počet jako v loňském roce, kdy jich bylo 19 189. V roce 2021 v Mladé Boleslavi hospitalizovali 17 404, v roce 2020 17 634 a v roce 2019 20 770.

Zatímco v počtu hospitalizovaných pacientů bylo číslo podobné, ambulantně ošetřených lidí bylo loni výrazně méně než předloni. V roce 2023 nemocniční personál ošetřil 442 601 lidí, rok před tím to bylo dalece přes půl milionu, 562 185. V roce 2021 488 778.

Operaci loni v mladoboleslavské nemocnici podstoupilo 10 037 lidí, rok před tím jich bylo 10 762. Na ORL loni provedli 804 operačních výkonů, na GPO 1537, na chirurgii 1555, na ortopedii 1481, na urologii 842 a na očním 2900, z toho 1727 katarakt.

Mladoboleslavská porodnice již dříve informovala, že v uplynulém roce 2023 se zde narodilo celkem 1044 dětí, v devíti případech se jednalo o dvojčata. Porodů bylo 1039 porodů, z toho bylo 264 císařských řezů. Nejčastějšími jmény byly u dívek Viktorie a Ema/Emma, u chlapců Jakub a Matyáš.

Meziroční porovnání
(2023/2022)
hospitalizovaných pacientů: 19 421/19 189
ambulantně ošetřeno lidí: 442 601/562 185
celkem operačních výkonů: 10 037/10 762Operační výkony v roce 2023
(oddělení: počet)
ORL: 804
GPO: 1537
chirurgie: 1555
ortopedie: 1481
urologie: 842
oční: 2900 (z toho 1 727 katarakt)