Původní nemocniční lůžka byla za hranicí životnosti, některá pochází z 90. let, a neodpovídala požadavkům moderní medicíny. Především díky antidekubitním pasivním matracím i matracím s aktivními systémy dojde k eliminaci rizika vzniku proleženin a tím ke zvýšení kvality poskytované ošetřovatelské péče.

Celková cena nových lůžek, pacientských stolků a dalšího příslušenství je 19,5 milionu korun. Nemocnice peníze získala v rámci projektu Integrovaného regionálního operačního programu z Evropské unie.