Mezi pozitivy, která nová metoda přináší, má patřit například kratší doba anestezie, žádné či minimální krvácení při výkonu operace, menší poškození okolní tkáně oproti standardní operaci a zároveň menší bolestivost, jakož i rychlejší hojení a kratší doba pooperační neschopnosti.

„Tuto technologii ligasure, neboli studené koagulace, jsem v naší nemocnici nejprve zavedl pro operace štítné žlázy. Nyní ji využíváme prakticky u každého onkochirurgického zákroku, protože urychlí zákrok, zlepší hojení a hlavně funguje. Odpadá podvazování množství cév klasickým materiálem,“ podotkl lékař Radek Langer, který na toto téma pořádá několikrát ročně workshopy pro ostatní lékaře.

Nová operace se provádí buď za celkové anestezie, nebo za kombinace analgetik a lokální anestezie v oblasti krčních mandlí. Ty se ohraničí od okolní tkáně a odstraní jedním nástrojem. Cévy mezi mandlemi a okolím jsou pomocí nové technologie v podstatě uzavřeny a proťaty, aniž by došlo k tepelnému poškození okolí.

Díky pozitivním zkušenostem s používáním technologie ligasure byla Klaudiánově nemocnici nabídnuta možnost vyzkoušení nového instrumentu také k operaci krčních mandlí. „Po několika prvních výkonech jsme překvapeni rychlostí zákroku, v podstatě minimální ztrátou krve, a především rychlejší dobou hojení oproti standardním metodám,“ zdůraznil dále Langer.

V Mladé Boleslavi se ročně provede zhruba sto operací krčních mandlí standardní chirurgickou cestou.