Kompletní je ale inventarizace dřevin v daném území, jejím výsledkem je verdikt o pokácení celkem čtyřiceti šesti stromů. Rozsah kácení je sice poměrně velký, ale podle vedení města opodstatněný. Většina stromů, které jsou přibližně stejně staré soustředěné do topolové aleje, se totiž nachází v těsné blízkosti a porost je tak příliš zahuštěn.

Zpracovatel dendrologického průzkumu proto navrhl pokácet zhruba polovinu topolů a dvě třetiny smrků, čímž se zlepší podmínky pro ostatní stromy. Z areálu také zmizí některé další menší stromy a skupiny keřů. Všechny pokácené dřeviny ale budou v rámci nového parku nahrazeny. Ve vhodném vegetačním období tedy bude vysázena paralelní alej dřevin s vhodnějšími parametry (vhodný druh v přiměřeném odstupu), tak aby nová výsadba sloužila jako kulisa parku.