Syslí hlídky mají za úkol informovat návštěvníky Radouče o životě syslů, o tom, jaká jsou rizika nevhodného krmení a o záchranném programu tohoto kriticky ohroženého živočicha.

Pilotní program odstartoval první červencový víkend. „Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR jsme spustili pilotní program na ochranu syslů na Radouči. Ač je na Radouči instalována řada informačních tabulí o nevhodném krmení syslů, stále zde řada návštěvníků sysly nevhodně krmí, přestože se jedná o kriticky ohrožené živočichy,“ uvedla Milada Vrbová za ČSOP Klenice.

Krmení syslů může mít závažné důsledky. Syslové totiž po požití nevhodné stravy buď umírají, nebo se naopak mají až moc dobře. „Syslové se v důsledku přikrmování přemnožují. Nemusí se snažit, jídlo jim přijde až pod nos,“ vysvětlila před časem mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková. Navíc zbytky, které nestihnou zlikvidovat sami, poslouží ještě holubům či divokým králíkům. I s jejich příliš početnou populací se město každoročně potýká.

Sysel obecný býval běžným obyvatelem polí a luk. Dokonce byl považován za škůdce. Dnes je chráněný zákonem. Radouč je jedním ze 40 míst v České republice, kde se se sysly ještě můžete setkat. V roce 2006 se odhadovalo, že tu přežívá posledních 5 zvířat. Hrozilo, že kolonie zanikne. Od roku 2007 tu proto probíhá pastva ovcí a kosení. Sysli totiž potřebují nízký trávník, aby se mohli rozhlížet, jestli jim nehrozí nebezpečí. Péče o území pomohla a počty syslů na Radouči se pomalu začaly zvyšovat. V roce 2020 tu žilo kolem 1 500 zvířat. Radouč se stala také vyhledávaným výletním místem a návštěvníci Radouče začali sysly krmit. To ale není vůbec vhodné. Kvůli přikrmování mění sysli chování a ztrácejí plachost.

Zdroj: ČSOP Klenice