Zatímco při meziročním srovnání mezi 1. lednem roku 2018 a 2019 někde to jsou pouze jednotky či desítky obyvatel, jinde se může jednat o podstatnější počty lidí, kteří se stěhují jinam.

Z měst si polepšil, co se týká počtu obyvatel, Chotětov na Mladoboleslavsku; přistěhovalo se tam 88 lidí, aktuálně tam tedy žije 1111 obyvatel; v procentech se jedná o nárůst ve výši 8,6 %. Jak uvedl starosta Blahoslav Jírů, v Chotětově se odehrává velká výstavba zhruba na osmdesátce parcel. „Je tu veškerá infrastruktura pro obyvatele, jsme kousek u dálnice. Je to klidné místo, není to tak, že by se stavělo vedle nějaké hlavní komunikace,“ popsal výhody Chotětova jeho starosta. A právě to jsou možná důvody, proč se lidé rozhodli usídlit se právě na tomto místě.

Pro městys to ale znamenalo to, že musel myslet na posílení některých zařízení, třeba jako místní školky. „Pod Chotětov patří Hřivno, kde je bývalá základní škola. Tu jsme zateplili a celé bývalé přízemí bude sloužit jako nová školka pro 25 dětí,“ popsal rozvoj starosta. Kapacita základní školy v současné době stačí, do budoucna se ale některé investice plánují, vysvětlil Blahoslav Jírů. „Máme projekt na přípravu půdní vestavby, stavbu nových šaten a nové tělocvičny. Musíme na nárůst obyvatel reagovat,“ dodal.

Paradoxně největší pokles obyvatel zaregistrovalo největší město v regionu: a sice samotná Mladá Boleslav. V meziročním srovnání má 432 obyvatel méně, což znamená pokles o 1,1 procento. Podle Šárky Charouskové, magistrátní mluvčí, může důvod ležet v hůře dostupném bydlení, kdy je problém sehnat byt, dům, v současné době se ani nově nestaví. „Lidé se stěhují do okolních obcí v dostupné vzdálenosti, za prací dojíždějí,“ uvedla. Současně podotkla, že město se snaží najít řešení a motivovat lidi k tomu, aby v Mladé Boleslavi nejen pracovali, ale také žili.

Co se týká procentuálních nárůstů počtu obyvatel, v regionu takový „boom“ zažil mj. Loukovec (nárůst o 10,9 procenta, konkrétně 33 lidí), dále Písková Lhota, následně Tuřice (9,5 procenta, tedy 28 lidí), Doubravička (9,3 procenta, tedy 12 lidí) a Sezemice (8,8 procenta, tedy 10 obyvatel).