Mezi negativně hodnocená období je rovněž takřka svorně řazen protektorát či období 50. let. „Zlatou érou“ je pak podle respondentů současnost nebo první republika. První republika je často brána jako model společnosti, v níž si občané státu váží a snaží se působit v jeho prospěch. Polistopadová euforie svou náladou tuto dobu mohla napodobit, dnes se ale ze společnosti podle některých vytrácí ideová jiskra a občanská zapojenost. I tak prý ale můžeme být pyšní na ty, kdo za stát bojovali. Dále na kulturu, sport i významné vědce i průmyslníky. „Myslím si, že to místy bylo o fous, ale zachovali jsme si zdravý rozum a rovnou páteř. S tím se d pracovat i po sto letech,“ shrnul historik Jiří Bartoloměj Sturz.

close Na co oslovení odpovídali info Zdroj: Deník zoom_in

František Kvasnička, pedagog

Vážím si T. G. Masaryka a jeho nepředstavitelně náročné a dlouholeté diplomatické práce v jednání se státníky, jež umožnila vznik ČSR. Za nejhoršího prezidenta považuji Klementa Gottwalda. Obdobím největšího rozkvětu je pro mne doba po roce 1990, kdy jsme začali postupně zmenšovat rozdíl mezi námi a vyspělými evropskými státy. Obdobím temna pak německá okupace. Znovu bych chtěl zažít tu euforii po 17. listopadu 1989. Jako národ můžeme být pyšní, že se stále nacházíme na kulturní špici, na velmi dobré úrovni je naše vzdělanost a sport.

close Vážím si T. G. Masaryka a jeho nepředstavitelně náročné a dlouholeté diplomatické práce v jednání se státníky, jež umožnila vznik ČSR. Za nejhoršího prezidenta považuji Klementa Gottwalda. Obdobím největšího rozkvětu je pro mne  doba po roce 1990, kdy jsm info Zdroj: Deník / Karel Smažík zoom_in
close Největšími osobnostmi pro mne jsou světově uznávaní T. G. Masaryk a Václav Havel, jejich protipólem pak Klement Gottwald, Antonín Zápotocký a Gustav Husák. Obdobím rozkvětu bych nazval jak první republiku, tak období po roce 89, přidal bych také Pražské j info Zdroj: Deník / Karel Smažík zoom_in

Michal Šimek, evangelický farář

Největšími osobnostmi pro mne jsou světově uznávaní T. G. Masaryk a Václav Havel, jejich protipólem pak Klement Gottwald, Antonín Zápotocký a Gustav Husák. Obdobím rozkvětu bych nazval jak první republiku, tak období po roce 89, přidal bych také Pražské jaro. Obdobím úpadku zase 50. léta a éru normalizace. Pyšní můžeme být na hrdinství těch, kteří zápasili o pravdu a lidské hodnoty v každé době, a rovněž na kulturu, zejména na filmovou a divadelní kulturu 60. let.

Jaroslav Šebek, vedoucí skautského oddílu

Vážím si jednoznačně prezidentů Masaryka a Havla, pohromou pak byli prakticky všichni komunističtí prezidenti, Klement Gottwald asi nejvíce, následován Husákem. Cením si první republiky, byť je často příliš idealizovaná, obdobím největšího rozkvětu bych pak, ač si všichni stěžují, nazval současnost. Hrdí jako národ můžeme být na všechny šikovné lidi, kteří pro tuto zemi něco záslužného vykonali, ale byl bych rád, aby naše hrdost nemusela být stále něčím podmiňována, aby byla zkrátka přirozená, tvořila sebevědomý základ, o který se jde opřít.

close Vážím si jednoznačně prezidentů Masaryka a Havla, pohromou pak byli prakticky všichni komunističtí prezidenti, Klement Gottwald asi nejvíce, následován Husákem. Cením si první republiky, byť je často příliš idealizovaná, obdobím největšího rozkvětu bych p info Zdroj: Deník / Karel Smažík zoom_in
close Nejlepším presidentem byl podle mého Edvard Beneš, vyrostl vedle Masaryka a musel řešit složitou situaci těsně před válkou, nejhorším Klement Gottwald. Doba největšího rozkvětu naší země je polistopadová éra, nejhorším obdobím padesátá léta. Za posledních info Zdroj: Deník / Karel Smažík zoom_in

Vladimír Handlík, vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha

Nejlepším presidentem byl podle mého Edvard Beneš, vyrostl vedle Masaryka a musel řešit složitou situaci těsně před válkou, nejhorším Klement Gottwald. Doba největšího rozkvětu naší země je polistopadová éra, nejhorším obdobím padesátá léta. Za posledních sto let můžeme být pyšní na naše vědce, sportovce, zakladatele velkých závodů, výrobce automobilů, letadel, lokomotiv, turbín, kteří nás proslavili po celém světě. Umělců si vážím již méně, řada z nich byla prodejná a přizpůsobila se vládnoucím režimům, když se pak situace otočila, dělali jako by nic - viz anticharta v Národním divadle. Ale jsou výjimky a těch si vážím velmi. Antonín Dvořák, Emma Destinová, Miloš Forman, Martin Frič…

Jiří Bartoloměj Sturz, historik, pedagog, zpěvák

Neřeknu nic převratného – největší osobností je pro mne T. G. Masaryk, člověk mimořádného vzdělání a rozhledu, bystrého úsudku a nadhledu, díky němuž byl svému lidu tmelícím prvkem. Přitom všem zůstal rovným chlapem. A prezident, co byl největší pohromou? Nedokážu jednoznačně měřit míru zla, proto nedovedu uspokojivě odpovědět. Nejhorší jsou vždy prázdní ideologové a sebestřední ješitové. Hmotně jsme si tu nikdy nežili lépe než v současnosti, po stránce ideové jsme snad měli více „našlápnuto“ za první republiky, kdy jsme si svého státu opravdu vážili a projevovaly se náznaky občanské společnosti – té, bez níž by demokracie byla jen komedií. Myslím si, že to místy bylo o fous, ale zachovali jsme si zdravý rozum a rovnou páteř – s tím se dá myslím pracovat i po sto letech.

close Neřeknu nic převratného – největší osobností je pro mne T. G. Masaryk, člověk mimořádného vzdělání a rozhledu, bystrého úsudku a nadhledu, díky němuž byl svému lidu tmelícím prvkem. Přitom všem zůstal rovným chlapem. A prezident, co byl největší pohromou? info Zdroj: Deník / Karel Smažík zoom_in
close Pominu – li současného, tak nejhorším prezidentem byl asi Edvard Beneš, jenž prakticky umožnil vše, co následovalo po něm. Nejvíce si pak vážím Václava Havla s T. G. Masarykem. Dobou temna byl jistě jak protektorát, tak 50. léta, dobou rozkvětu, byť s výh info Zdroj: Deník / Karel Smažík zoom_in

Petr Matoušek, ředitel Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem

Pominu – li současného, tak nejhorším prezidentem byl asi Edvard Beneš, jenž prakticky umožnil vše, co následovalo po něm. Nejvíce si pak vážím Václava Havla s T. G. Masarykem. Dobou temna byl jistě jak protektorát, tak 50. léta, dobou rozkvětu, byť s výhradami, prní republika. Pyšní můžeme být na všechny, kteří bojovali za svobodu – legionáře, odboj, exilová armáda, Milada Horáková, Václav Havel…

Renata Nekolová, zakladatelka Linky důvěry v Mladé Boleslavi

Největší prezidentskou osobností pro mne byl T. G. Masaryk, nejméně si cením Klementa Gottwalda. Netroufám si bez osobní zkušenosti posoudit všechna období uplynulých sta let, ale myslím, že se nám nyní žije relativně nejlépe. Můžeme být hrdi na solidní úroveň vzdělání, českou hudební tradici, na úspěchy sportovců, kulturních i vědeckých osobností. Ze svého oboru mohu zmínit například Jaroslava Skálu, nebo Miroslava Plzáka.

close Největší prezidentskou osobností pro mne byl T. G. Masaryk, nejméně si cením Klementa Gottwalda. Netroufám si bez osobní zkušenosti posoudit všechna období uplynulých sta let, ale myslím, že se nám nyní žije relativně nejlépe. Můžeme být hrdi na solidní ú info Zdroj: Deník / Karel Smažík zoom_in
close Nejvíce si vážím T.G. Masaryka, negativně bych pak zhodnotil asi Klementa Gottwalda. Co se týče ekonomického rozkvětu, nikdy nebylo lépe než nyní, i když lepší společenská nálada mohla panovat za první republiky nebo těsně po osvobození.Dobou temna pak by info Zdroj: Deník / Karel Smažík zoom_in

Radim Šimáně, starosta Bakova nad Jizerou

Nejvíce si vážím T.G. Masaryka, negativně bych pak zhodnotil asi Klementa Gottwalda. Co se týče ekonomického rozkvětu, nikdy nebylo lépe než nyní, i když lepší společenská nálada mohla panovat za první republiky nebo těsně po osvobození.
Dobou temna pak byl bezpochyby protektorát a válka.
Pyšní můžeme být v současnosti jistě na naše sportovce, ale z minulosti na všechny, kteří se zasadili o naše svobody a o demokracii, jíž se můžeme těšit.