Odpadky patří do koše, tím víc když se jedná o odpadky psí.

Ostudu všem slušným pejskařům udělal v sobotu sedmadvacetiletý muž. Za panelovým domem poblíž Kauflandu venčil bez vodítka dva své psy.

Navíc, když se jeden z nich vykálel, exkrementy neuklidil. Počínání tohoto muže neušlo pozornosti hlídky městských strážníků.

Na upozornění ale nezodpovědný muž reagoval urážkami a odmítal uznat, že se dopustil přestupku.

Muž porušení zákona 
i městské vyhlášky neuznal 
a prohlašoval, že se protiprávního jednání nedopustil. 
„Odmítl zaplatit pokutu, celá věc tak bude předána na dořešení magistrátu," uvedl ředitel městské policie Tomáš Kypta.

Městská policie ve městě automobilů dohlíží na dodržování celé řady městských vyhlášek.

Jednou z nich je také vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů.

Ta jasně stanoví, kde mohou psi pobíhat volně a kde musí být na vodítku. Ukládá také majitelům povinnost po psech uklízet.

Volné pobíhání psů řeší strážníci prakticky denně.