Například v uplynulém týdnu, hned v pondělí, měli strážníci městské policie plné ruce práce. Chytili více než 100 lidí bez ochrany dýchacích cest. „V průběhu dne opět zaměřili strážníci a asistenti prevence kriminality svou pozornost na dodržování opatření vlády. Během denní směny bylo upozorněno celkem 126 osob zejména na nenošení roušek a respirátorů,“ popsal ředitel Městské policie Mladá Boleslav Tomáš Kypta. Podle jeho zkušenosti situace není vůbec dobrá.

„Ano, čím dál častěji lidé nemají zakryté dýchací cesty a to i ve skupinách osob, v čekárnách MHD a na autobusovém nádraží. Každý den je počet od 100 až přes 200 upozornění,“ vysvětlil Kypta. Tento trend se však ve městě objevil již před pondělním rozvolněním.

Podle Kypty v drtivé většině případů lidé respirátor či roušku po upozornění strážníkem okamžitě nasadí a tím se věc dále neřeší. Denně pak v jednotkách nejzávažnějších případů, kdy byli výtečníci neochotní uposlechnout strážníky, museli muži zákona uložit pokuty do 1000 korun.

Také podle velitele bakovské městské policie Aleše Konývky se najdou jedinci, kteří si rozvolnění vysvětlí jako zrušení této povinnosti. Situace je v Bakově o něco lepší, než-li v Boleslavi.

„Samozřejmě, že strážníci občany na tuto povinnost upozorňují, ale nemyslím si, že by to bylo ve větším měřítku než před rozvolněním,“ popsal Aleš Konývka.

Pondělí pak žádný výraznější nárůst nedodržování mimořádných a ochranných opatření stanovených vládou a ministerstvem zdravotnictví nezaznamenali ani u Policie České republiky. A to zřejmě i kvůli tomu, že lidé respirátory odkládali již dříve. Na dodržováním vládních nařízení budou však policisté dohlížet i nadále.

„Ochranné prostředky dýchacích cest jsou stále povinné. Policisté i nadále provádějí kontrolní činnost namátkově. V souvislosti s ukončením nouzového stavu na území České republiky přestala platit omezení cestování mezi okresy a zákaz nočního vycházení,“ připomněla mluvčí boleslavských policistů Lucie Nováková.

Policisté stále také kontrolují dodržování mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. „Jedná se zejména o namátkové kontroly, které realizují v rámci běžného výkonu služby. I nadále platí, že jakmile policisté zjistí porušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, mají tři možnosti řešení,“ podotkla Nováková.

Policisté mohou přestupky vyřešit domluvou, pokud je to tedy možné. Dále mohou také uložit po-kutu v příkazním řízení na místě, nebo člověka, který nařízení porušil, mohou oznámit správnímu orgánu k projednání. „Tím je místně příslušná krajská hygienická stanice, ať už se jedná o opatření vydaná podle zákona na ochranu veřejného zdraví nebo pandemického zákona. Intenzita provádě-ných kontrol se nijak nemění,“ dodala mluvčí.