Říká se, že nové koště dobře mete, a nezřídka se stává, že nový starosta si s sebou přivede i své úředníky. Změnilo se něco zásadního od voleb na městském úřadě?
Především odešel tajemník. Na druhou stranu máme uvolněného místostarostu, na něhož přešly některé úkoly, které doposud plnil tajemník. Veškeré ostatní kompetence přešly na mě. Takže zbytečně nezatěžujeme rozpočet.

Byl jste s agendou tajemníka seznámen, nebo jste musel číst do noci zákony, abyste se dostal do obrazu?
Pracovní náplň tajemníka jsem vysledoval už při práci v radě města. Do detailu samozřejmě ještě některé věci neznám, ale od toho jsou tu také odborné útvary, aby mi s tím pomohly.

Máte vy osobně nějaké své téma, na kterém byste ve volebním období rád pracoval? Něco co považujete za nejdůležitější?
Myslím, že ta témata jsou známá z předvolebního programu uskupení, které jsem do voleb vedl. Nepsal jsem tam, že slibované věci udělám, protože člověk dopředu nemůže tušit, jak se situace vyvine, ale napsal jsem, že se je pokusím realizovat. Pro to hodlám udělat maximum. Mým cílem je vybudování sportovního zařízení pro školu a širokou veřejnost. To už mělo podle mého názoru dávno stát a já nemám tušení, proč tomu tak ještě není.

Má tento projekt nějaké obrysy, nebo je to zatím pouze myšlenka?
Na příštím zasedání zastupitelstva hodlám podat návrh na vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na výstavbu sportovní haly pro potřeby školy, která tělocvičnu nemá. Měla by sloužit nejen mládeži, ale všem občanům našeho města. Územní plán nám místo vymezuje zcela jasně. Jde o louku pod zámkem. To by byl jeden z těch velkých tedy finančně nákladných cílů.

Pálí vás ještě nějaká záležitost víc než jiné?
Máme tu koupaliště, které si zaslouží pozornost. Opět do příštího zastupitelstva hodlám podat návrh na vypracování dokumentace na revitalizaci celého areálu. A do třetice nemůžeme pominout odkanalizování Horních Stakor. To je ale trochu hudba budoucnosti (věřím ale, že ne daleké). Jde o investici, která není v plné výši ve finančních možnostech tohoto města. Hledáme a budeme hledat veškeré možnosti pro spolufinancování, tedy dotace.

Jak vidíte budoucnost Šmaku?
Ano, to je v poslední době hodně diskutované téma. Poté, co provozovatel podal výpověď, jsem byl radou města pověřen ukončit nájemní smlouvu s nájemcem. Mám ovšem pochybnosti, zda bude někdo vzhledem k technickému stavu objektu ochoten v budoucnu náš Šmak provozovat. Je to fyzicky i morálně zastaralý objekt. Jeho budoucnost budeme řešit a to velice rychle.

Je stále ve hře ta již zmiňovaná transformace na jakési kulturní zařízení?
To by museli rozhodnout občané. Vytvoření příspěvkové organizace by město stálo nemalé peníze v řádech milionů a nejsem si jistý efektem, který by to mělo.

Jak se stavíte k myšlence zřízení informačního centra, které Kosmonosy jako jediné město v okolí nemají?
Nejsem přesvědčený, jestli je pro šíření osvěty o kulturních akcích potřeba informační centrum. Jestli by nestačilo, kdyby pomoc spolkům měl v tomto ohledu v popisu práce některý ze zaměstnanců úřadu? Také záleží na tom, jak by se specifikovala činnost případného informačního centra. Samozřejmě jsem navštívil některá taková centra, která jsou mnohdy postavená z peněz z EU, ale v řadě z nich jsem neviděl žádný efekt. I tamní pracovníci mi sdělili, že lidé moc nechodí. Je to spíše takový moderní trend. Pokud někdo pořádně nepopíše činnost takového centra, nemáme důvod kupovat k tomu další objekt. Za tou myšlenkou si stojím a nejsem sám. Nevylučuji, že to v budoucnu ale může být jinak.

Nemyslíte, že je co propagovat? Kosmonosy mají co nabídnout.
Co myslíte?

Černínské památky.
A konkrétně?

Nejsem Kosmonosák, ale loreta, zámek, kostel.
Zámek je pěkný, ale sídlí tam škola. Turisty tak můžeme vzít možná tak před školu. Neumím si představit, že by za zámkem přijel zájezd, i když ho pěkně opravíme. Loreta je báječná, ta by si zasloužila zpropagovat lépe, ale také na úrovni ČR a kraje. Umím si představit těsnější spolupráci Infocentrem v Mladé Boleslavi jsme v podstatě souměstí a v Kosmonosích šířeji podpořit činnost spolků.

Nemyslíte, že v boleslavském IC budou Kosmonosy upozaděny?
Nejsme na horách, kde by spolu dvě lyžařská střediska bojovala o to, kdo bude mít víc návštěvníků a potažmo peněz z nich. Nemáme tady žádné obří obchodní centrum, nějaké velké ubytovací kapacity nebo restaurace, které by si zásadně konkurovaly s Mladou Boleslaví. Nevím tedy, proč bychom měli být upozaděni.

Zmínil jste podporu spolků. V té věci už se nějaké kroky podnikají?
Se zástupci jsem se setkal před koncem roku a debata mě potěšila. Přislíbil jsem pomoc. Dostal to na starost pan místostarosta, který jim bude k ruce. Je potřeba pomáhat nejen sliby. Zatím jsme jim na úřadě vyklidili jednu místnost, kterou mohou využívat ke svým jednáním. Zatím se tak nestalo.

Na závěr by mě zajímalo, zda vnímáte nějaký problém Kosmonos osobně a třeba i víte, že se s ním nedá nic dělat?
Vadí mi přístup některých lidí k městu ve smyslu: od města toho chci co nejvíc, ale sám nedám nic. Odpadky v příkopu, sedačky a lednice u kontejnerů na tříděný odpad, ničení veřejných ploch parkováním tam, kde je to zakázané a tak dále. Jde o přístup k životu. Tady to není práce pro městský úřad, ale pro rodiče, protože výchova začíná v rodinách. Byl bych rád, kdyby se všichni chovali slušně.