V současnosti musí chodci využívat podjezd pro auta, který ale není dostatečně široký ani pro průjezd vozidel. Proto tu radnice nechá vybudovat zcela nový podchod. Vedení města by bylo rádo, kdyby se stavbu podařilo úspěšně realizovat ještě tento rok. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a vyřizování stavebního povolení. Jak uvedl náměstek primátora Jiří Bouška, samotná stavba by pak měla být dokončena zhruba za dva měsíce.

„Vybudujeme zde nový chodník, který povede jedním z propustků v náspu železnice a vyústí na stávající mostek. Mostek čeká také úprava a změna nasměrování, aby bylo možné lépe vcházet na připravovaný chodník,“ vysvětlil Bouška.

Stávající dřevěný mostek před železničním náspem pak bude posazen na nové podpěry a natočen tak, aby na něj bylo možné napojit přístupovou rampu do stávajícího koryta a navázat na nový chodník, vedený propustkem. Pro větší bezpečnost bude celý podchod osvětlený.

V městské kase jsou na stavbu podchodu připraveny dva miliony, je ale možné, že cena bude o něco vyšší, nebo naopak nižší.