Obec o šesti stech obyvatelích má za sebou v krátké době dvě zásadní rekonstrukce, které značně mění ráz vesnice a přispívají ke komfortu obyvatel. Na novou příjezdovou cestu táhnoucí se od Debře nyní navázala rekonstrukce místní komunikace vedoucí od hlavní silnice na náves ke kapličce. Otevřena byla minulý týden.

„Máme z toho pochopitelně radost. Přestože krajská silnice v kopci je úzká, není na ní takový provoz slouží především místním. Potěšitelné je hlavně to, že bylo zastaveno její sesouvání, které ohrožovalo lidi, kteří žijí pod svahem. Minulý týden otevřenou silnici v úseku od restaurace U Fišerů až za kapličku jsme museli zase každý rok opravovat, což stálo dost peněz," vysvětluje starosta Petr Hejl.

Hrdlořezy se nevzhlednému úseku v centrální části obce věnovaly už před šesti lety, kdy de facto uskutečnily jakousi první etapu zvelebování této lokality. Tehdy byl vybudován nový chodník, do něhož bylo zapuštěno i elektrické vedení. Letos dostala nový povrch silnice a na příští rok se chystá dokončení úprav jejího okolí pod zem zmizí také vodoteč a náves se zazelení mladou výsadbou.

„Naučili jsme se, že štěstí přeje připraveným. Každá dotace musí být podchycena rok až dva dopředu a v momentě, kdy je vyhlášen dotační titul, je třeba reagovat okamžitě," vysvětluje starosta, proč se nevelké obci podařilo získat evropské peníze dvakrát po sobě v krátkém čase.

V průběhu prací byla stará silnice zcela odtěžena až do hloubky 25 centimetrů a ve vzniklém korytě začal vznikat základ nové cesty. Dostavily se však porodní bolesti.

V některých místech základ nové cesty nevykazoval uspokojivé výsledky při zátěžových testech, a tak bylo nutné kritická místa podbetonovat a teprve poté pokračovat v práci.

Rekonstrukce trvala od posledního července do posledního října a vyžádala si zhruba milion a půl z obecní kasy, osmdesát procent nákladů z celkových šesti a půl milionu však zaplatil Regionální operační program Střední Čechy. Jeho ředitel Václav Chytil se osobně zúčastnil slavnostního otevření silnice.

„Jsem rád, že občané s námi měli trpělivost, protože omezení byla značná," dodává Hejl.

Co se týče dopravní sítě, nebyla tato investiční akce v dohledné době v Hrdlořezích tou poslední.

Během připomínkování vyjádřila Policie ČR přání, aby byla z rozcestí hlavní silnice a odbočky do Hrdlořez přesunuta autobusová zastávka, kde cestující vystupovali sice na travnatý ostrůvek, ale takřka do vozovky. Zastávka tak bude na jaře přesunuta blíže k restauraci U Fišerů. Petr Hejl ale doufá, že se podaří získat peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který přispívá na výstavbu bezbariérových chodníků a zastávek. Žádost bude podána v těchto dnech.

Co ještě je nového v Hrdlořezích

Zametací vůz

V rámci projektu Obce a města bez prašnosti vyhlásil Operační program Životní prostředí dotační titul na pořízení zametacího vozu. Ten už je nyní v obci garážován, ale ještě je ho třeba přihlásit a uvést do provozu. Podobné stroje využívají města i obce na celou řadu činností. Po zakoupení dalšího příslušenství mohou například radlicí odklízet sníh nebo sypat chodníky.

Zateplení domu služeb

Dům služeb naproti restaurace U Fišerů čeká na jaře zateplení. Budova získá novou fasádu i střechu a výrazně prokoukne. Stavební práce ovšem určitě dočasně omezí provoz. Střecha je v dezolátním stavu, a tak během jejího rozebírání bude dům s největší pravděpodobností mimo provoz. S vysoutěženou firmou už obec podepsala smlouvu, práce by měly začít v březnu. Před objektem zatím chybí parkovací místa, Hrdlořezy by je zde příští rok rády vybudovaly. Žádost mají nyní na stole na mladoboleslavském magistrátu.

Obnova dětských koutků

Veřejná hřiště pro děti se v obci budovala před deseti lety, nyní se počítá s jejich obnovou. Zda se podaří získat dotaci, se uvidí.