Počet obětí trestných činů využívajících bezplatnou odbornou pomoc roste. „Službu pomoc obětem trestných činů poskytuje Luma obětem jakýchkoli dalších trestných činů na základě akreditace Ministerstva spravedlnosti,“ řekla vedoucí Lumy Martina Brzobohatá a doplnila, že vloni ji čerpalo 81 osob, z toho 60 žen a 21 mužů. 

V roce 2016 to bylo 51 osob a v roce předchozím 36 osob. „Přitom 31 loňských klientů patří mezi zvláště zranitelné oběti – děti, senioři, hendikepované osoby nebo oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti,“ vysvětlila.

Obětem trestných činů spolek Luma poskytoval v loňském roce pomoc v rámci dvou služeb. Výhradně obětem domácího násilí je určena sociální služba Intervenční centrum Mladá Boleslav, kterou využívalo 50 osob (o 7 více než v roce 2016), z toho 14 mužů a 36 žen. Ve 31 rodinách (o 6 více než v roce 2016) postižených domácím násilím žijí nezletilé děti. Policie České republiky na Mladoboleslavsku vykázala ze společného obydlí, stejně jako v roce 2016, celkem 9 osob.

Služby jsou většinou poskytovány po dobu několika týdnů či měsíců, v případě potřeby i déle. Kromě poskytování právních informací a pomoci se sepisováním úředních podání zajišťuje Luma doprovod k jednáním na policii a k soudu v pozici důvěrníka. 

„Lidem v tíživé finanční situaci nabízíme na nezbytnou dobu bezplatnou materiální pomoc, zejména potraviny a hygienické potřeby,“ dodala Martina Brzobohatá. To platí i pro klienty pěti druhů sociálních služeb, které poskytuje ambulantně v poradně Luma na boleslavské adrese Nerudova 691/19 a dále vždy ve čtvrtek v době od 12 do 16 hodin v Mnichově Hradišti ve volnočasovém centru.