Kolem pěti set místních si v sobotu odpoledne posedalo v přírodním amfitátru v Ledcích. Přilákali je sem chotničtí divadelníci ze zdejší osvětové besedy, kteří u příležitosti Národní pouti secvičili další z řady inscenací. Tentokrát si vzali „na mušku" Soudné sestry od autora Terryho Pratchetta. Humoristickou fantasy knihu, kterou do divadelní podoby přepsal Stephen Briggs.

Nebylo snad nikoho, kdo by se v přírodním amfiteátru nezasmál zápletce či provedení. Kromě vtipného textu stály za pozornost také kostýmy, které s herci vytvářela Anna Orlovská. Jako skutečné se zdály být tři čarodějky bábi Zlopočasá, stařenka Oggová a Magráta Česneková v podání Miroslavy Fuksové, Jaroslavy Šiftové a Barbory Štaflové.

Režijní zpracování si vzal na starosti Václav Machač, ozvučení Věra Machačová a scénu s kulisami dala dohromady trojice Miroslav Mulač, Jan Pospíšil a Jana Tobíšková.

Nicméně, divadelnímu představení předcházel pietní akt a připomínka konce 2. světové války, zejména čtyřiatřiceti obyvatel, kteří nasadili životy. „Zemřeli v naději, že svými činy pomohou k osvobození obce a celé vlasti," řekl v projevu starosta Josef Keller.

Stovka německých vojáků v Ledcích

Připomněl, že 2. února 1945 přišlo do Ledců sto německých vojáků. Byla to strážní jednotka, která měla na starost hlídat munici. Vojáci s sebou přivedli ještě dvě stě ruských zajatců. Ti za asistence stráže vykládali na nádraží v Ujkovicích vagony s municí a tu pak převáželi do vybudovaných muničních skladů.

Příchod vojáků však u zdejších obyvatel vyvolal neklid a řadu obav. „Bylo nařízeno ubytovat zajatce v hostinci U Čurdů a U Andělů. Sami Němci obsadili školu," konstatoval dále starosta s tím, že obec musela odevzdávat brambory, slámu a seno. Kromě toho byl vydán striktní zákaz, aby lidé nedávali žádné potraviny zajatcům. Ten však byl denně porušovaný.

S blížícím se koncem války místní lidé spolu s partizánskou skupinou z Jabkenic cítili potřebu zasáhnout proti německým okupantům. A tak 6. května 1945 zajali třiadevadesát Němců, odzbrojili je a osvobodili ruské zajatce. Na rozkaz partizánského vedení měli být Němci 7. května 1945 odvedeni pěšky do Mcel. Velitelem transportu byl učitel Miloslav Drnec a doprovázelo ho šestnáct ledeckých občanů. Když transport přicházel ke křižovatce Ujkovice Prodašice, byl napadený německým obrněným vozem, který se blížil z jihu od lesa přes pole k silnici. „Při kulometné palbě padlo deset občanů a šest jich bylo zajato. Za neustálé střelby vtrhli Němci do obce se dvěma obrněnými vozy a sto padesáti vojáky. Rabovali domy, brali zásoby potravin, cennosti a hledali zbraně. Mnoho obyvatel uprchlo do lesů. Díky vysvětlování tehdejšího starosty Františka Kaňky a přímluvou německého nadporučíka, byla vesnice uchráněna od nejhoršího," dodal Josef Keller.