Po slavnostním pochodu od školy k pomníku padlým, kde byl kladen věnec a zazněla státní hymna, se několikasethlavý zástup přesunul do ledeckého přírodního divadla. Tam návštěvníkům pietní a vážnou atmosféru celé akce trošku odlehčil místní ochotnický soubor, jenž s velkým úspěchem sehrál nestárnoucí pohádku S čerty nejsou žerty. I vystoupení místních ochotníků, kteří každoročně přicházejí s novým kusem, je již bezmála tradicí a jejich herecké výkony jim v závěru vynesly zasloužený potlesk a květiny. V neposlední řadě je nutno připomenout i dechové hudební těleso Dobrovanka, které v pálícím slunci vytrvale hrálo k pochodu.