Byť jen krátká jarní vycházka do přírody nyní odhaluje i řadu nepěkných pohledů. Příkopy u cest lemují PET lahve, střepy, obaly, igelitové pytle, v lesích lze narazit na černé skládky a další nejrůznější doklady bezohlednosti a nevychovanosti některých lidí. I Mladoboleslavsko se může "chlubit" množstvím ohyzdných a znečištěných míst. Akce Ukliďme Česko se pokusí tuto situaci pokud možno napravit. Do jaké míry se to podaří, pak bude záležet na počtu dobrovolníků ochotných zkrášlit své okolí, jakož i na podpoře firem, organizací a obcí.

"Akce Ukliďme Česko je akcí dobrovolnickou, město se tedy tentokrát oficiálně neúčastní," uvedla mluvčí magistrátu Šárka Charousková. Přesto to neznamená, že Mladá Boleslav o čistotu dbát nebude, v současnosti je město plně zaměstnané neustále probíhajícím oficiálním jarním úklidem, který pokračuje i v sobotu. Partnerem akce Ukliďme Česko je i Škoda Auto, kde se v loňském roce 150 dobrovolníkům podařilo sesbírat 2,5 tun odpadu poblíž závodu. Zdali toto číslo letos padne, záleží na dobrovolnících, kteří mají v sobotu sraz v 9 hodin na parkovišti hotelu Relax. Dále se ve městě úklidů účastní i dobrovolníci z několika škol, například z Obchodní akademie či ze základní školy v ulici Na Celně. Pirátská strana zase svolává k úklidu Radouče.

V Mnichově Hradišti podle starosty Ondřeje Lochmana zaštiťuje akci samotné město. "Podílíme se na propagaci celé akce a její účastníky budeme v činnosti podporovat. Město bude spolupracovat při organizaci úklidu, zajistí potřebné nástroje a přispěje i k likvidaci sesbíraného odpadu," uvedl starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman. Podle něj potřebují úklid především místa u dálnice a hlavních tahů, jakož i v blízkosti Jizery.

I městys Brodce se pod taktovkou starostky Edity Nové chystá na úklid širokého okolí. Jedinou neodstranitelnou vadou na kráse zůstává opuštěný vrak auta u silnice směrem na Boleslav. "Rádi bychom vrak nějakým způsobem odstranili spolu s ostatním odpadem, bohužel jako obec k tomu nemáme patřičné pravomoci," řekla Edita Nová. O dlouho se vlekoucím případu opuštěného vraku jsme již dříve informovali.

Při úklidu nebude chybět ani Český svaz ochránců přírody, který úklid dělí dokonce do dvou etap a spojí jej i s přírodovědnou přednáškou. Nejprve bude uklízet v lokalitě Vrchbělá a akci doprovodí výkladem o tamní přírodě. I úklid Chlumu, který ochranáři plánují na sobotu 21. dubna, bude zároveň doplněn o naučnou stezku.

Napilno bude mít také firma Compag, která bude dobrovolníkům, kteří o to požádali, pomáhat a zajišťovat odvoz sesbíraného odpadu.

"Tradice úklidu Česka je letitá a Compag vychází vstříc všem institucím a spolkům, které se chtějí na úklidu podílet. Přistavujeme kontejnery, odvážíme napytlovaný odpad, ukládáme odpad, poskytujeme pytle, rukavice a mnoho dalšího," uvedl Jan Rympl ze společnosti Compag. "Během jara jsme byli v Mladé Boleslavi, Kosmonosech a v Mnichově Hradišti takto osloveni zhruba sedmi organizacemi. Ve skutečnosti jich je více, například v Hradišti všechny zaštítí úřad," vysvětlil dále. "V rámci i našeho ekologického smýšlení provádíme tyto práce pro zmíněné povětšinou bezplatně. Celková nákladová částka se vyšplhá na zhruba 25 tisíc korun a zlikvidujeme přitom mnoho tun odpadu," doplnil Jan Rympl.