A to všechno běželo přímo fofrem: práce, jež byly původně plánovány na pět roků, jsou hotovy již po třech letech. Udělat toho přitom bylo třeba spoustu: revitalizace zahrnovala nejen kompletní úpravu okolí sochy sv. Floriána, proměny prostoru před poštou a farou, sadové úpravy, nové architektonické prvky náměstí či mobiliář, ale rovněž nový vodovod a veřejné osvětlení.

Rozdělené plochy náměstí se podařilo citlivě spojit výraznými prvky v okolí soch, pochvaluje si starostka Barbora Adamcová (Pro rozvoj městyse Března), jež poukázala na fakt, že plochu protíná rušná silnice II. třídy, přičemž sv. Florián stojí na jedné straně a sv. Prokop na druhé. S novým architektonickým řešením sice nezmizela, nicméně náměstí dostalo úplně jiný charakter. „U zámku a kostela vznikl parčík, u autobusové zastávky pak travnatá plocha, která slouží k odpočinku,“ oceňuje starostka. A líbí se jí, jak se centrum zazelenalo: „Na dostatek veřejné zeleně jsme kladli důraz,“ upozornila obzvlášť na alej, která náměstí lemuje.

Na revitalizovaném náměstí vznikla i plocha v prostoru autobusové zastávky, která má návaznost na nově navržené parkoviště, připomněl ve čtvrtek za zhotovitele, jímž je společnost H-INTES, Filip Poštulka. „Další parkovací místa vznikla přímo v prostoru náměstí – včetně míst určených pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace. Další plocha pro parkování přibyla u sochy sv. Floriána,“ poznamenal.

close Nový kabát dostalo náměstí městysu Březno nedaleko Mladé Boleslavi, které prošlo celkovou proměnou. info Zdroj: archiv H-INTES zoom_in Nový kabát dostalo náměstí městysu Březno nedaleko Mladé Boleslavi, které prošlo celkovou proměnou.

Ředitelka firmy Lucie Heřmanová dodala, že revitalizace náměstí nebyla jednoduchá. „Jak s ohledem na použité technologie, tak i se zřetelem na požadavky památkářů,“ uvedla. Právě při řešení okolí Floriánovy sochy měli památkáři hlavní slovo – a jejich požadavky bylo nutné skloubit s potřebou užitné hodnoty prostranství. Tak se zrodilo například netradiční řešení prostoru s užitím netypických stadionových schodů – většinově zapuštěných pod úroveň okolního terénu; pouze v západní části jsou nad jeho úrovní. Práce navíc bylo třeba plánovat tak, aby běžný provoz náměstí omezovaly co nejméně.

Pohled na to, co se podařilo vytvořit, si starostka pochvaluje. „S výsledkem jsem velmi spokojená – a věřím, že náměstí bude občanům dobře sloužit,“ míní Adamcová.