Náměstek primátora Adolf Beznoska (ODS) bojoval o křeslo v Poslanecké sněmovně asi ze všech nejvíce. Objel 110 měst ve své kontaktní kampani, měl vlastní videoklip, internetové stránky i kampaň na Facebooku.

Přestože dostal silnou podporu v primárkách ODS, jeho kolegové ve straně jej „vyšoupli“ na nevolitelné místo. Podle toho i jeho úsilí dopadlo, on sám přesto křivdu necítí.

Co říkáte velkému počtu preferenčních hlasů, i když na Poslaneckou sněmovnu to nestačilo?

Předně bych chtěl velmi poděkovat všem voličům odeesky i mě osobně. V okrese i ve městě Mladá Boleslav ODS zvítězila, řekněme, přesvědčivě. Dostal jsem 5673 preferenčních hlasů, a to je úžasné číslo. Velmi si toho vážím. Velká většina voličů je z okresu Mladá Boleslavi, takže zná mou práci. Chtěl bych jim poděkovat. Samozřejmě jsme všichni věděli, že na Sněmovnu to není a i vy jste psal v novinách, že jsem na 11. nevolitelném místě.
Přesto jsem se o to pokusil. Byla to moje povinnost a jsem rád, že jsem byl blízko. ODS tady vyhrála a mám tu silnou podporu i já jako Áda Beznoska, preferenční hlasy o tom svědčí. Doufám, že další prací si zde ODS své místo i nadále vybojuje. Celorepublikově si lidé přáli nové tváře ve Sněmovně, což nahrálo malým novým stranám. Středopravicový koncept vládnutí se mi jeví jako reálný a mohla by to být vládní koalice se slušnou podporou ve Sněmovně.

Je něco, co vás mrzelo během předvolební kampaně?

Především to, že docházelo k velmi osobním útokům na základě polopravd. Vadily mi i některé věci, které se objevily na plakátovacích plochách v Mladé Boleslavi, byly krajně unfér. Myslím ale, že lidé již tyto ataky přestávají vnímat a že do budoucna budou volby kultivovány, lidé budou mluvit o sobě, o svých cílech a ne hanit ostatní.

Máte za sebou silnou volební kampaň. Máte dál sílu pustit se do blížících se podzimní.h voleb v komunální politice Mladé Boleslavi?

Vždy jsme říkali, že prioritou je pro nás získat další mandát na radnici, protože bych řekl, že děláme dobrou práci. Jsem ale opravdu unaven, v poslední době jsem navštívil celkem 110 vesnic, měst a dalších míst na okrese Mladá Boleslav. Mluvil jsem s lidmi přes plot, prostě postavil jsem se jim čelem, nechtěl jsem se schovávat za plakáty či různá média. Věřím, že to spousta lidí ocenila. V práci na radnici budu pokračovat.

Necítíte teď přesto křivdu, že na vás kolegové v ODS udělali v uvozovkách boudu a vyšoupli vás až na to nevolitelné 11. místo? Neuškodily vám aféry jako dopisy studentům či volební píseň Včelka Áda?

Bylo to těžko volitelné místo a myslím si, že většina jiných kandidátů by to vzdala. To není můj styl, proto jsem se snažil být tou výjimkou a udělal jsem pro zvolení vše. Boudou bych to nenazýval, prostě v politice se ne vždy jede úplně podle jasných not. Jakkoli jsem tady v primárkách získal silný mandát, pak se ukázalo, že nálada je jiná a skončil jsem na 11. místě. Mám z toho výsledku radost, že jsem vyhrál v Mladé Boleslavi a ODS dosáhla třetího nejlepšího výsledku ze všech ODS v kraji. Toho si velmi vážím a děkuji za to i všem, kteří mi v kampani pomohli, protože ta není jen o jednom člověku, ale o spoustě osobního úsilí. Dělali jsme kampaň mezi lidmi. Co se týče písně Včelka Áda, velmi mi pomohla rodina Kopalova, která dala tuto nadsázku dohromady. Kekampani se to hodilo, protože politik by neměl být znám jen jako muž v kravatě, ale jako normální člověk. A tím jsem chtěl říci, že mám své slabiny i své přednosti, ale udělám vše pro rozvoj města.