V současné době jich působí v Mladé Boleslavi devatenáct a stejný počet chce udržet vedení města i v příštím roce. „Počítáme s tím, že i v období od roku 2023 budeme pokračovat s týmem devatenácti asistentů. Aktuálně jednáme o zajištění finanční podpory i pro toto nové období,“ uvedl první náměstek hejtmana Jiří Bouška.

Během uplynulých tří let asistenti pomohli i s úkoly, které nečekaně přinesla doba. „Při pandemii koronaviru pomáhali například se zajišťováním nákupů léků seniorům a hendikepovaným. Nápomocni byli také při poskytování humanitární pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Na jejich činnost máme dobrou odezvu také od městské a státní policie,“ uvedl Bouška.

Ze cvičení mladoboleslavských hasičů.
Podívejte se: Hořelo na Hradě? Hasiči nacvičovali hašení požáru v muzeu

Asistenti v Mladé Boleslavi působí od roku 2017. Tehdy začínali jako asistenti bezpečného města. Od roku 2020 fungují v rámci projektu asistentů prevence kriminality, na který město získalo podporu z Evropské unie.

Do agendy asistentů prevence kriminality spadá dohled na přechodech pro chodce u základních škol, práce s bezdomovci a nepřizpůsobivými občany, dohlížení na udržování veřejného pořádku, sběr použitých injekčních stříkaček nebo preventivní působení v rizikových lokalitách města. Pro flexibilnější přesuny mezi nimi město vybavilo asistenty v tomto roce elektrokoly.