Počet lidí bez domova v Boleslavi stále stoupá. Situace trápí místní denní centrum, vedení města, a také strážníky městské policie. Ti je z ulic posílají do Naděje (Nízkoprahové denní centrum), tam ale, jak nám potvrdila vedoucí pobočky Ivona Horáková,  není místo. „Akutně potřebujeme větší prostory. Na noclehárně jsme přidali přistýlky, ale již nemáme kam přidávat, prostory nafouknout nejdou. Na jednom malém pokoji pro muže, kde bylo šest lůžek, jsme přidali ještě tři  přistýlky," uvedla Horáková.

Jak jsme se dále dozvěděli, problém nastává i s hygienickými podmínkami, na dvacet  lidí mají v Naději jen jednu toaletu a sprchu, ráno když vstávají, musí se všichni vystřídat během půl hodiny. Je tedy jasné, že prostory kapacitně nestačí, a v některých případech musejí pracovníci lidi bez domova i odmítnout.
„V mrazivých nocích, kdy je kapacita noclehárny plná, otevíráme navíc denní centrum. Lidé zde přečkají noc v teple a v suchu na židlích za stolem. V ostatních případech je nám bohužel líto, ale musíme na noclehárně z kapacitních důvodů lidi odmítnout. Přes den mohou  zdarma využít našich služeb na nízkoprahovém denním centru," uvedla vedoucí Naděje.

Strážníci městské policie tak mnohdy bojují s větrnými mlýny. Lidi bez domova sice do centra pošlou, tam pro ně ale mnohdy není místo. „Ano. Lidi bez domova do Naděje posíláme. Nechceme, aby někdo umrzl," řekl Boleslavskému deníku ředitel městské policie v Mladé Boleslavi Tomáš Kypta, a potvrdil, že počet lidí bez domova stále stoupá. „Celkem víme v Boleslavi o sedmdesáti šesti lidech, kteří jsou na ulici.  Z toho je sedmdesát tři mužů a tři ženy. Nemáme tu jen občany české národnosti, těch je šedesát. Pohybuje se tu ale také čtrnáct Slováků a dva Poláci," vyčíslil Kypta.

Uvedl také, že strážníci kontrolují každou noc místa, kde lidé bez domova nocují. Setkávají se s nimi ale i ve dne. „Nejčastěji na zavolání občanů, že někde vadí, při vlastní činnosti, při řešení jejich přestupků, a to je několikrát za den," dodal ředitel městské policie. Současnou kritickou situaci se vedení Naděje rozhodlo řešit s vedením města Mladá Boleslav. Zástupci Naděje jednali s vedením města. Navrhovali větší prostory, ale například i azylový dům pro adaptaci před vstupem zpět do běžného života.

„Pevně věřím, že se situace zlepší,  protože současný stav je pro nás už neúnosný. Byla jsem potěšena ochotou a vstřícností jednání, ale očekávám od vedení města oboustrannou a intenzivnější spolupráci na konkrétních změnách," uvedla vedoucí Naděje Horáková, která jednala i s náměstkem primátora Danielem Markem. „O této problematice víme a se zástupci Naděje pravidelně komunikujeme. V tuto chvíli se tvoří nový Komunitní plán sociálních služeb pro město Mladá Boleslav na další roky, kde jsou zástupci odborné veřejnosti i zástupci organizací, které zde poskytují sociální služby, takže i Naděje. Je jasné, že všemi prioritami se bude vedení města zabývat," vyjádřil se k současnému problému náměstek Marek, a upřesnil jakou částkou z rozpočtu Mladé Boleslavi město Naději v současnosti pomáhá.

„Naději podporujeme dlouhodobě částkou téměř půl milionu korun, což je ze všech poskytovatelů sociálních služeb (kromě naší Pečovatelské služby) nejvyšší suma. Předpokládám, že pro rok následující bude částka obdobná. Pro letošní rok jsme rozpočet v sociální oblasti navýšili o jeden milion korun oproti roku minulému, takže na poskytovatele sociálních služeb velmi myslíme a vážíme si jejich práce," uvedl dále Marek. Situace lidí bez domova je obecně znepokojující. Někteří z těchto lidí žijí z dávek hmotné nouze, někteří ani tyto dávky nepobírají.

„Víme, že řada z nich ani nenavštíví náš odbor sociálních věcí, jsou jen v evidenci úřadu práce, ale ani tam řada z nich být nemusí. Největší  problém  je ale každopádně s omezenými prostory boleslavského střediska, a proto se město  bude snažit do budoucna vytipovat další vhodný objekt, kde by mohly být podobné služby poskytovány. Řešením by mohly být například i sociální byty, stejně jako tomu je v dalších městech, kterým se pochopitelně problematika lidí bez domova  také nevyhýbá.