Společnost Škoda Auto zahájila průzkum veřejného mínění v rámci projektu Deset týdnů pro Nové Boleslavsko. Lidé tak mohou navrhovat projekty, které mají být vyhlášeny v roce 2019. K tomu slouží nově zřízený web noveboleslavsko.cz. „Naše výzva 10 týdnů pro Mladou Boleslav je centralizovaná na web www.noveboleslavsko.cz. Lze si vybrat oblast, ke které se chce člověk vyjádřit a tam vložit konkrétní nápady,“ uvedl Michal Kadera, ředitel vnějších vztahů společnosti Škoda Auto.

Péče by se tak měla dostat projektům z oblastí, jako je dopravní infrastruktura, sociální služby, zdravotnictví, vzdělávání, bydlení a pochopitelně bezpečnost – a vnímání bezpečnosti. „Na tom chceme pracovat. Tyto oblasti jsme si ani nevymysleli my, když se podíváte do volebních programů nedávných komunálních voleb, tak to jsou témata důležitá pro politické subjekty, musíme společně hledat vhodné intervence, co můžeme v daném tématu udělat,“ podotkl Michal Kadera.

Po deseti týdnech by však tato platforma měla fungovat nadále. „Máme připravené prostředí, kde pomocí geolokace a fotografií budou moci lidé ukázat, které místo například není bezpečné, které není osvětlené,“ popsal. Pro oblast dopravní bezpečnosti je už téměř hotová mobilní aplikace, postupně se bude rozšiřovat i pro další témata, vysvětlil Michal Kadera.

Člen představenstva společnosti Škoda Auto Bohdan Wojnar uvedl, že tato myšlenka vyžaduje zapojení všech relevantních aktérů. „Byli bychom rádi, kdybychom v aktivitě nezůstali sami, abychom dokázali oslovit i partnery, abychom viděli i za plot závodu, to je pro nás velice důležité. Chceme znát názor všech, jak občanů tohoto regionu, tak i našich zaměstnanců,“ podotkl. Bohdan Wojnar připomněl i podporu regionu ze strany státu – tedy v oblasti dopravní infrastruktury, jde o devět silničních projektů a dva železniční, celkem investice vyjdou na 7,6 miliardy korun.

Jak uvedl, nadační fond umožní realizaci důležitých investic. „Trvale podpoříme veřejný sektor při zlepšování infrastruktury. Mladá Boleslav je domovským městem naší společnosti a Škoda Auto si je vědoma své společenské odpovědnosti. Z tohoto důvodu podpoříme kvalitu života nejen našich zaměstnanců, ale rovněž všech občanů Mladoboleslavska,“ podotkl.

Náměstek boleslavského primátora Jiří Bouška nadační fond a finanční injekci pro Mladou Boleslav vítá; hovořil o problematice, kdy města z rozpočtového určení daní získávají peníze dle počtu obyvatel. To ale nemusí být tak docela výhodné pro město, kam dojíždí za prací spousta lidí, která ale bydlí jinde, nastínil. „Jsme placeni za to, kolik tu žije lidí s trvalým bydlištěm, ta křivka jde stále dolů. Jsme na 39 tisících občanů s trvalým bydlištěm, reálně to je tak o 10 až 15 tisíc více. To je o 200 milionů korun méně z našeho zhruba miliardového rozpočtu – tedy 20 procent prostředků, které bychom měli dostat,“ vysvětlil. Ten zmínil další zátěž: za prací dojíždí spousta lidí, dopravní infrastrukturu vytěžují i kamiony.

Náměstek primátora Robin Povšík upozornil, že změna je nutná. „Z Boleslavi se stala jedna velká ubytovna. Musíme se soustředit na to, aby lidé měli chuť a vůli v Boleslavi vůbec žít, ta se ztrácí. Lidé se tu necítí dobře a odcházejí do okolních vesnic a měst,“ řekl. Podle něj je řešení ve dvou hlavních tématech: bezpečnost a školství. „Nemá to být ale o tom, že se vymění okna, lavice, zateplí se střecha nebo fasáda. Má to být o měkkých dovednostech, aby učitelé byli ještě lepší, aby rodiče dětí, věděli, že zde má cenu bydlet a využívat infrastrukturu – že když jejich děti půjdou do školy, tak půjdu po bezpečné cestě do nejlepší školy,“ řekl.

Škoda Auto Vysoká škola a agentura pro výzkum veřejného mínění má za sebou rozhovory s různými zájmovými skupinami. Výsledkem je zmapování přání obyvatel: většina obyvatel města si přeje větší bezpečí, zlepšení bytové výstavby, optimalizaci dopravní sítě a širší nabídku volnočasových aktivit. Nyní je řada na obyvatelích regionu, aby na novém webu navrhovali konkrétní zlepšení v různých oblastech života ve městě.