Středočeská autobusová společnost oznámila, že v letošním roce navýší poplatky za autobusové spoje až o třicet procent. Obce s tím ale nesouhlasí. V minulém týdnu se proto sešlo vedení firmy se zástupci dotčených obcí a Středočeského kraje v Mnichově Hradišti, aby se pokusili dospět k dohodě. To se sice podařilo, ale pouze dočasně. V září má následovat další kolo.

Mezi města, kterých se vyšší náklady týkají, patří i Benátky nad Jizerou. Podle starosty Jaroslava Krále, který je rovněž krajským zastupitelem, zaplatí obce podle dohody společnosti Arriva zatím shodné zálohy jako loni. Za tři měsíce pak budou jednání pokračovat. „Navýšení, které autobusová společnost nyní navrhla, je nepřijatelné," řekl Král, podle kterého budou obce po Arrivě požadovat podrobnou analýzu, proč by navýšení mělo být tak zásadní. „Třicet procent je neodůvodněných. Nebyly rapidně zdraženy pohonné hmoty ani obnoven vozový park, proto tomu nerozumíme," poznamenal.

Starosta Benátek nad Jizerou se obává, že pokud by nedošlo ke shodě, muselo by město přistoupit k rušení některých spojů. „Pokud by cena byla pro nás nepřijatelná, neměli bychom jinou možnost," upozornil Jaroslav Král.

Stejný názor na navyšování cen za dopravu má i starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman.

Sdílí i obavy, že by mohlo dojít k rušení některých autobusových spojů. „Pokud nebudou radní a zastupitelé s navýšením částky souhlasit, nezbude nám nic jiného, než buď dospět k dohodě s Arrivou, nebo zrušit některé linky," řekl Lochman.

Podle jeho názoru stojí za stoupajícími částkami pro obce navýšení platů řidičů. „Arriva nám oznámila, že je potřeba zvednout platy řidičů, a tím pádem my musíme platit více," potvrdil starosta.

Mnichovo Hradiště by mělo Arrivě za tento rok odvést o 350 tisíc korun více. „Nemůžeme si ani vybrat dopravce a v soutěži zvolit nejlepší cenu, neboť je Arriva jediná společnost, která je schopna u nás autobusové spoje pokrýt," připomněl starosta.

Martin Bělovský, který společnost Arriva Střední Čechy vedl do konce letošního května, situaci tak dramaticky nevidí. „Snažíme se s obcemi najít společné řešení. Jednání pokračují už od loňského roku, schůzka v minulém týdnu byla jen dalším krokem. Postup naší společnosti vychází z principů, stanovených klíčovými obcemi Mladoboleslavska už před mnoha lety" řekl Bělovský a doplnil, že navýšení je sice razantní, ale u každé obce je individuální.

„I když je cena za ujetý kilometr ve všech smlouvách stejná, konkrétní dotace závisí také na vývoji tržeb dotčených linek," vysvětlil Bělovský a upřesnil, co k navýšení vedlo: „Na začátku roku došlo k legislativní úpravě, která znamená výrazné navýšení mezd řidičů. Tento zásadní nárůst nákladů se už projevil ve smlouvě s krajem. Systém veřejné dopravy je jen jeden a nelze jej rozdělit, i když je financovaný více zdroji. Z toho vyplývá, že cena musí být jednotná jak pro kraj, tak pro obce," uvedl Bělovský.