Vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Petr Dostál připomněl nejen Komenského zásluhy o položení základů moderní pedagogiky, ale také skutečnost, že řada jeho myšlenek předběhla svou dobu a jsou platné dodnes. Poděkoval učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům všech deseti boleslavských základních škol, kteří i v posledních dvou nelehkých letech, poznamenaných pandemií, nevzdali snahu předávat dětem všemi dostupnými způsoby nové znalosti a vědomosti.

Nejlepší boleslavští pedagogové budou i letos za svou práci oceněni, předávání Boleslavského Amose se uskuteční ve středu 30. dubna v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha.