Vykácená oblast se nachází u dálnice D10 v katastru obce Chudoplesy, poblíž je také občerstvení a motorest.

Pokácením bylo podle ČSOP Klenice narušeno stanovené ochranné pásmo. Vyhlašovací dokumentace k přírodní rezervaci říká, že je k úpravám nutný písemný souhlas krajského úřadu. „Podle zjištění ČSOP Klenice nevydal stavební úřad v Bakově nad Jizerou ani odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje povolení k těmto úpravám. Proto jsme podali podnět k prošetření České inspekci životního prostředí v Liberci, která posoudí případné protiprávní jednání,“ popsal Ondřej Kořínek z ČSOP Klenice.

Bakovský starosta Radim Šimáně uvedl, že město situaci sleduje. „Víme, že se kolem letadla rekonstruuje a je to dobře, ale byly tam zásahy širšího rozsahu,“ popsal starosta tím, že město situace prověřuje a zabývá se všemi okolnostmi.

Středočeský kraj pak potvrdil, že povolení nevydával. „Podle dostupných informací na Oddělení ochrany přírody a krajiny v poslední době nepřišla žádost k zásahu do ochranného pásma v přírodní rezervaci Vrch Baba u Kosmonos. Proto jsme nevydávali žádné stanovisko,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Helena Frintová.

Přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos byla poprvé vyhlášena již v roce 1950. Jedná se o dva zalesněné neovulkanické vrcholy Baba a Dědek, které jsou významným geologickým fenoménem.