V Mladé Boleslavi je elektronický objednávkový systém na agendu dokladů opět v provozu. „Už nyní je možné objednávat se na úřední dny od 1. července, a vyhnout se tak frontám,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Elektronickou cestou se lze objednat na agendu dokladů, například občanských průkazů a cestovních dokladů, na matriku nebo na odbor dopravy.

Objednávat se lze na adrese https://v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=30.

V dalších městech regionu je situace podobná. Pokud někdo nemá možnost připojení k internetu, může se na úředníky na radnicích obrátit telefonicky.