Podle Ivana Bohuslava je nemístné tvrdit, že za zkázou stromů ve Štěpánce stojí jen kůrovec a sucho. Samozřejmě, brouk ani suché počasí let minulých parku nepřidaly. Na každý pád je podle muže znalého lesa však jasné, že místní stromy jsou prostě staré. Mezery pak vidí i v nedokonalé údržbě. Vinu podle něho nemá jen poslední vedení města, ale i ta předcházející, která podle jeho názoru měla Štěpánce věnovat větší pozornost.

„Chybí tady také keře, které v parku bývaly a to do všech jeho pater, stejně jako zídky, oboje bránilo erozi,“ zmínil Ivan Bohuslav. Zídky jsou opraveny jen na jedné straně parku. K tomu došlo ještě za starého vedení města, kdy funkci primátora zastával Svatopluk Kvajzar.

Podle bývalého lesního správce Ivana Bohuslava je další problém také v nové výsadbě, která navíc neproběhla v požadované intenzitě kus za kus. V parku se vysázely vzrostlé stromy, které postupně usychají, protože je podle odborníka okolní stromy utlačují. Ivan Bohuslav říká, že se při obnově parku měl vždy vymýtit jeden úsek, kde se měla provést nová výsadba. Krůček po krůčku by se tak park omladil. Dneska jsou však stromy nejen staré, ale ohrožuje je nebezpečný břečťan, pod jehož tíhou se mohou zřítit. Dále zde úřaduje také nekróza a invazivní druhy rostlin. V odlehlejších částech je plno odpadků a bezdomovců.

Město další kácení přiznává, to poslední přitom proběhlo po vichřicích teprve na jaře. „To však nebylo tak rozsáhlé jako následky dlouhodobého sucha, které se na dřevinách projevuje i v letošním relativně deštivém roce,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu s tím, že deficit vody je na některých místech patrný i letos.

Podle Šubrta pak nelze zpětně hodnotit péči předchozích vedení města, neboť není známo, s jakým cílem k péči o park Štěpánka přistupovali. Nyní však údajně dochází k přeměně porostu v závislosti na změně klimatických podmínek. Odumírající a chřadnoucí dřeviny jsou odstraňovány a budou nahrazovány novými s jinou druhovou skladbou. Město také přiznává, že některé stromy jsou již za svými limity, neboť zde rostou od samotného založení parku.

„V současné době je nutné odstranit suché a provozně nebezpečné dřeviny, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků. Nastavit jasnou koncepci parku a následně začít s obnovou jednotlivých částí. Do Štěpánky chceme vrátit kvetoucí keře do strání, trvalky, nově vysázet cibuloviny, zpřístupnit další plochy parku k rekreaci a doplnit i městský mobiliář,“ vysvětlil Šubrt.

Nyní probíhá návrh výsadeb a jejich konečný počet není znám, vzhledem k nadcházejícímu kácení cca 300 kusů. „Na některých místech parku dojde k výraznému kácení dřevin, a tedy dojde ke změně dané části. V současné době se stále připravuje žádost ke kácení dřevin. Na základě vydaného rozhodnutí bude teprve možné upřesnit termín sázení,“ doplnil Šubrt a připustil, že se zde v současné době nahromadilo mnoho zásahů, které mohly být provedeny již dříve.