„V době od 6.00 do 19.00 hodin bude řízen pracovníky zhotovitele pro zajištění větší kapacity zúžené komunikace. Mimo uvedenou dobu bude řízen světelným signalizačním zařízením, které bude pružně reagovat na intenzitu dopravy,“ slibuje za investora, že řízení dopravy je naplánováno tak, aby byl průjezd co nejplynulejší.

Celkem se má komunikace a její odvodnění opravovat v délce 3,8 kilometru, což vyjde na 64,3 milionu korun bez DPH. Podle plánu práce potrvají 150 kalendářních dnů – tedy pět měsíců – a začnou už brzy: zhotoviteli, jímž je společnost Silnice Čáslav, předává ŘSD stavbu ve čtvrtek 7. července.

Firma se především postará o odfrézování nynějších asfaltových vrstev a jejich nahrazení novými a o úpravu nezpevněných krajnic včetně jejich dosypání. Důležité jsou však i práce na odvodnění, kdy nezůstane jen u pročištění příkopů; stavebními úpravami projdou i propustky, u nichž bude nepřehlédnutelná zvláště náhrada dosavadních kolmých čel šikmými. „Dojde rovněž na vodorovné a svislé dopravní značení a bezpečnostní prvky, jakými jsou vodicí sloupky či svodidla,“ doplnil Buček.