„Topná sezóna začala dříve, jsme v jednom kole. Kdo si dnes u nás objedná revizi, dočká se tak za dva měsíce,“ vysvětluje uspěchaným hlasem Vladimír Vávra z Mnichova Hradiště z firmy Togas. "Délka revize a kontroly je odvislá od stáří a stavu kotle, zákazníci musí počítat s tím, že naše práce může trvat 2 až 3 hodiny.“

Nárůst práce vlivem chladnějšího počasí potvrzuje i firma Bohumila Culka z Bakova nad Jizerou. „Termíny řešíme individuálně, pravdou je, že se snažíme zákazníky uspokojit do jednoho měsíce. Délka trvání kontroly závisí na rozsahu činností, ale základní kontrolu jsme schopni provést za hodinu,“ vysvětluje Culek.

Zářijové denní teploty pohybující se kolem 15 stupňů způsobily, že letošní topná sezóna byla zahájena o dva týdny dříve, než v loňském roce. Topit se začalo nejen v teplárnách, ale především v domácnostech, které jsou od ledna svázány zákonem o ochraně ovzduší, který uživatelům kotlů na tuhá paliva s příkonem v rozmezí 10 – 300 kW předepisuje každé dva roky povinnou kontrolu a revizní zprávu na zařízení, byť je úplně nové. Zavedení několik let avizované novinky s sebou přineslo také několik otazníků. 

Obavy veřejnosti z udávání sousedů, že topí například plastovými lahvemi nebo nekvalitním topivem, se podle všeho nepotvrdily.

„Zatím se nedá říci, že by počet udání na nevhodné palivo vzrostl. Na místě se byli úředníci odboru životního prostředí dosud podívat vždy na udání, ovšem je to v řádu jednotek případů. Kontrola dle kontrolního řádu nebyla žádná. Ani v jednom případě však nebylo zjištěno překročení tmavosti kouře. Majitelé, kteří byli této kontrole vždy přítomni, byli poučeni o řádném provozu zdroje. V jednom případě si úředníci vyžádali protokol o kontrole, ovšem majitel předložil doklad o tom, že tento konkrétní zdroj nepodléhá povinnosti mít revizi,“ vysvětluje tisková mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Kontrolu kotle může provést řádně proškolený technik z Asociace podniků topenářské techniky. Návštěva topenáře přijde na tisíc až patnáct set korun. Pokuta za chybějící revizní zprávu je v porovnání s kontrolou výrazně vyšší. Pro fyzické osoby se může vyšplhat až na dvacet tisíc korun a pro právnické osoby dokonce až na padesát tisíc korun.Občané by si měli dát pozor na falešné revizní techniky, kteří se bohužel občas objeví. Jak vysvětluje Miloslav Mareš z oboru, revizní technik chodí vždy a pouze na objednání. „Neexistuje, aby vám někdo zazvonil u baráku a řekl, že jde na kontrolu kotle například s tím, že ho posílá úřad. Revizního technika si musíte předem objednat,“ upřesňuje Mareš a dodává, že v loňském roce se objevilo hned několik takových případů.

Vzhledem k dvouleté platnosti revize, se kterými se začalo v loňském roce, očekává Mareš nárůst objednávek na revize až v příštím roce.

„Příští rok mnohým revize propadne a proto se dá očekávat velký nápor objednávek. Proto už nyní chceme apelovat na majitele kotlů, aby objednání technika nenechávali na poslední chvíli a klidně si revizi zajistili už na začátku roku,“ apeluje Mareš. 

Předmětem kontroly je:
- těsnost a celistvost kotle

- používané palivo a jeho skladování

- přívod spalovacího vzduchu, vstupní a čistící otvory

- roštová soustava

- spalovací komora

- zatápěcí klapka

- řídící jednotka

- havarijní termostat

- zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky

- napojení na spalinové cesty a zjištění kdy byla provedena poslední revize spalinových cest (komínu)

DANIEL PORAZIL