VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Na radnici v Hradišti to vře! Starosta vyvrací tvrzení radních

Mnichovo Hradiště - Zda budou rezignující radní nahrazeni jinými členy zastupitelstva, nebo padne celá rada a bude se volit znovu, ukáže až datum 23. dubna. Radních bude tedy prozatím pět

6.4.2012 14
SDÍLEJ:

Starosta Mnichova Hradiště Arnošt VajzrFoto: Petra Kuldová

 Dagmar Karásková a Miroslav Smutný. Dva dnes již bývalí radní mnichovohradišťské radnice. Rezignovat na své posty se rozhodli na posledním zasedání zastupitelstva města.

Jak již ze stránek Boleslavského deníku víte, jako důvody svého odchodu uvedli, že podle nich dochází na radnici k zadlužování, k pochybení úředníků, neprovádějí se dostatečné kontroly lesního hospodářství a radnice podle nich málo podporuje kulturní činnosti ve městě.  

Starosta Hradiště Arnošt Vajzr, ale oponuje. „Jmenovaní radní ke své rezignaci žádné důvody neuvedli a oznámení o odstoupení formulovali v jedné větě,“ uvádí Vajzr. 

S důvody, které radní uvedli ke svému odchodu, nesouhlasí ani tajemník městského  úřadu Jaroslav Hašlar.
„Není pravda, že od počátku upozorňovali na nevhodný zaběhnutý chod úřadu. Tvrzení, že se jim nelíbilo přehlížení dluhů společnosti Saturn, je zarážející, neboť převodem budovy kina do majetku města se samo město stalo dlužníkem Saturnu,“ uvedl v prohlášení pro Deník tajemník mnichovohradišťského úřadu. 

Nesouhlasí ani s tvrzením rezignujících radních, že bylo v nepořádku jakékoli otvírání obálek, ani že by nebyly činěny sankce za pochybení úředníků. Vedení radnice tedy v podstatě vyvrací všechna tvrzení radních Dagmar Karáskové a Miroslava smutného.

Rada města má v Mnichově Hradišti sedm  členů, nyní do příštího zasedání, které se uskuteční 23. dubna,  bude pracovat  pouze v pěti, což umožňuje zákon o obcích. Volba nových členů bude ale zřejmě problematická, vzhledem k rozložení „politických sil“. Jednou z možností je i odvolání dalších členů Rady města a vytvoření nového složení. 

„My se domníváme,  že spoluúčast v radě města by měla mít ČSSD,  která ve městě volby de facto vyhrála. Nejedná se však o žádné koalice, jde pouze o to, aby byla zastoupena všechna volební uskupení, aby informace tudíž měly všechny strany a  mohly se spolupodílet na fungování města,“ říká k situaci na radnici bývalá mnichovohradišťská radní Dagmar Karásková.

VYJÁDŘENÍ STAROSTY ARNOŠTA VAJZRA - /CELÉ ZNĚNÍ/

Vážení čtenáři,

vzhledem k tomu, že jsem byl dne 3.4.2012 celý den na služební cestě a článek jsem nečetl, nemohl jsem reagovat.

V pondělí neproběhlo žádné mimořádné jednání zastupitelstva města. Takový termín zákon č. 128/2000 Sb. o obcích nezná. V souladu s tímto zákonem bylo jednání zastupitelstva řádně v termínu svoláno a zveřejněno. Nejsme jediné město, kde v průběhu volebního období odstoupí člen zastupitelstva nebo rady. V případě zastupitele nastupuje náhradník, v případě člena rady se volí nový z členů  zastupitelstva. V pondělí 2.4.2012 jsem obdržel písemně jednou větou oznámení o odstoupení  vámi jmenovaných členů rady. Žádné důvody tam nebyly uvedeny.

V tomto volebním období bylo učiněno hodně pozitivních změn pro informovanost občanů i členů zastupitelstva. Naplno se využívají webové stránky města, kde jsou zveřejňovány veškeré informace o dění ve městě, změny na úřadech sídlících ve městě, změny ve zdravotnických zařízeních, zveřejňovány jsou sportovní a společenské akce atd. Pro osoby které nemají přístup k internetu je vydáván „ Informační list města“. Nově je členům zastupitelstva města posílán přehled usnesení z každého jednání rady města nejpozději do dvou dnů, dříve je dostávali najednou až před jednáním zastupitelstva města atd.

Příprava na realizaci zlepšení dopravní obslužnosti a přístupnosti zámku, včetně transformace bývalého letního kina v Mnichově Hradišti probíhala již od roku 2003. Realizace prvních dvou akcí proběhla v letech 2005-2006 z dotačních titulů programu PHARE. Jednalo se o nové povrchy komunikace  z náměstí  k zámku a jeho okolí a nové parkoviště. V roce 2006 usnesením č. 446/2006 schválila rada města projektovou dokumentaci stavby „Úprava prostranství letního kina pro veřejné společenské a zábavné akce“ uložila odboru SMRM podat žádost o stavební povolení a pokračovat v přípravě realizace.  

V témže roce byla podepsána smlouva s ČEZem na vybudování elektrorozvodů jako jejich investice. V 2008 byla provedena dílčí aktualizace projektu v rámci přípravy pro vydání stavebního povolení a podání žádosti o dotaci z programu ROP. Usnesením rady města č. 45/2011 ze dne 7.2.2011 byla schválena v souvislosti s připravovanou stavbou v areálu bývalého letního kina smlouva s ČEZem o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě. Usnesením rady města č. 269/2011 ze dne 18.7.2011 schválila rada dokumentaci pro územní rozhodnutí pro stavbu a vzala na vědomí informaci o podání žádosti města o dotaci z ROP NUTS II. Střední Čechy.

Po posouzení naší žádosti jsme obdrželi od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Oznámení o schválení projektu k financování a k projednání smlouvu o poskytnutí dotace. Dotace je přiznaná ve výši 6 717 869,60 Kč, vlastní vložené prostředky 1 679 467,40 Kč. Zastupitelé již v polovině února obdrželi elektronicky prezentaci akce a doplňující informace k žádosti. Celý projekt je součástí Programu rozvoje města, který byl schválen zastupitelstvem města.

Zaměření a cíl projektu:

Projekt je zaměřen k naplnění cílů v oblasti - rozvoj měst - volnočasové aktivity, tzn. v tomto případě zvýšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb. Projekt je primárně určen pro obyvatele města Mnichovo Hradiště a               přilehlých obcí bez rozdílu věku, pohlaví a socioekonomického určení, partnery projektu a další instituce. Cílem projektu je transformovat bývalé letní kino Mnichovo Hradiště na zónu aktivního sportovního, volnočasového, společenského a kulturního vyžití. Cíle projektu bude dosaženo vznikem tří nových sportovišť pro širokou veřejnost s bezbariérovým přístupem, vznikem dvou dětských hřišť, rekonstrukcí skateparku, vznikem zázemí pro konání společenských a kulturních aktivit atd.

Jednání zastupitelstva města jsou  řádně svolávána a jejich konání je zveřejňováno. Jednání zastupitelstva je veřejné. Bohužel tak jako i v jiných městech je účast veřejnosti na těchto jednáních je většinou mizivá.

VYJÁDŘENÍ TAJEMNÍKA JAROSLAVA HAŠLARA - /CELÉ ZNĚNÍ/

Dne 2. dubna 2012 rezignovali na své posty členů RM MUDr. Dagmar Karásková a Miroslav Smutný. Svou rezignaci oznámili v závěru schůze RM a následně na zasedání zastupitelstva města. Ke své rezignaci neuvedli žádné důvody. Následující den informoval o této skutečnosti Boleslavský deník. V článku jsou mimo jiné uvedeny i důvody, které je k rezignaci vedly. Protože tyto důvody nezazněly ani na jednom ze zasedání orgánů města, nebylo možné na ně reagovat. Každý má právo na svůj názor, ale pokud se rozhodne sdělit ho veřejnosti, měl by umožnit druhé straně, kterou svými výroky obviňuje, se hájit. Protože se tak nestalo a některé z uvedených důvodů se mě přímo dotýkají, považuji za svou povinnost se k nim vyjádřit.

pravda, že od počátku upozorňovali na nevhodný zaběhnutý chod úřadu. Myslím, že ho na počátku ani neznali. Chod úřadu v dnešním rozsahu je budován od roku 2003, kdy se stalo Mnichovo Hradiště obcí s rozšířenou působností, a to v úzké spolupráci vedení města a členů rady. V současnosti je stav takový, že budova úřadu je otevřena kromě úředních dnů i v ostatních všedních dnech v týdnu a to i přes poledne. Občané mají možnost dohodnout si s konkrétním úředníkem schůzku i v neúřední dny, aby měl jistotu, že nebude v té době na jednání mimo budovu úřadu. Při své činnosti se zaměstnanci řídí vnitřními směrnicemi, které vydává rada města, popřípadě tajemník MěÚ. Od posledních voleb jsem nedostal žádný návrh na změnu od výše uvedených dvou členů RM.

Tvrzení, že se jim nelíbilo přehlížení dluhů společnosti Saturn, je zarážející, neboť převodem budovy kina do majetku města se samo město stalo dlužníkem Saturnu a dluh byl vypořádán až při prodeji obchodního podílu. Kromě toho se činnost společnosti řešila prakticky od voleb až do okamžiku prodeje.

Tvrzení, že pochybení úředníků je bez jakékoliv sankce se nezakládá na pravdě.

Otevírání obálek u výběrových řízení se dělo v souladu s vnitřními normami města. Nikdy jsem od nich nedostal návrh na změnu.

Pokud jde o přijetí správce volnočasového centra, nevznesli nikdy požadavek, aby bylo na jeho přijetí vyhlášeno výběrové řízení.

Dále uvádějí, že nesouhlasí s přidělením zakázky architektu bez výběrového řízení. Na jednání rady však nikdo proti nebyl.

To samé se týká konkursu na ředitele školy. Ani u tohoto bodu nebyl při hlasování nikdo proti.

VYJÁDŘENÍ BÝVALÉ RADNÍ DAGMAR KARÁSKOVÉ - /CELÉ ZNĚNÍ/

Několik slov o naší činnost v RM a současné rezignaci

Když jsme byli zvoleni  před  1,5 rokem  do funkce členů RM, byli jsme  naprostí nováčci. Prvních ½ roku bylo pro nás spíše seznámení se s problematikou, s tím, jak MÚ funguje, co všechno  a jak RM  řeší.  Ale myslím si, že na jednu stranu to byla i výhoda – dívali jsme se na to očima někoho z venku, očima běžného občana.  Spoustu projednávaných bodů jsme proto chtěli upravit, změnit znění, apod.  A narazili jsme při tom i na „kostlivce“ , jako  bylo  zadlužení  městské firmy Saturn s.r.o., naprostá  volnost  hospodaření LOH bez následné kontroly, rozdělování peněz sportovním a kulturním organizacím bez stanovených  kriterií, apod. Přestože jsme byli v RM v menšině, podařilo se nám spoustu změn prosadit.  Jenomže v poslední době  nám začínaly docházet síly přemlouvat s řadou argumentů zbytek Rady o nutnosti  změnit zaběhnutý chod. Byli jsme opakovaně ujišťováni, že takhle je vše v pořádku, že tak to funguje  bez problémů již řadu let. Ale já si myslím, že lidé  dali jasně  ve volbách najevo, že chtějí změnu, že takhle se jim to nelíbí.

Jako hlavní názorový rozdíl však vidím  vztah k běžným občanům – funguje zde totiž splníme vše, co nám zákon ukládá , ale  nic navíc.  Jako příklad můžu uvést zveřejnění vyhlášky  týkající se letiště v Hoškovicích.  Přestože byl o tuto problematiku obrovský zájem z řad veřejnosti, byla vyhláška z oficiálních stránek města stažena po 15 dnech, jak ukládá zákon. Setkala jsem se potom  s řadou dotazů, kde že ta vyhláška je, že ji nemůžou lidé nikde najít…  Nebyl by přece problém  uvést alespoň odkaz, kde je k přečtení.

Na závěr však musím uvést, že ač opětovně kritizujeme „ město „  ,  určitě nemáme na mysli všechny úředníky . Naše spolupráce s většinou z nich   je absolutně bez problémů, vycházejí nám maximálně vstříc.  Bohužel nám nevyhovuje způsob práce některých jednotlivců, se kterými byl ale náš kontakt velmi častý.

A ještě k složení RM.  Rada města má  v Mnichově Hradišti   sedm  členů, nyní do příštího ZM, které se uskuteční dne 23.4.,  bude pracovat  pouze v pěti, což umožňuje zákon o obcích. Volba nových členů bude ale zřejmě problematická, vzhledem k rozložení „ politických sil“. Jednou z možností je i odvolání dalších členů Rady města a vytvoření nového složení. My se domníváme,  že spoluúčast v RM  by měla mít ČSSD,  která ve městě volby de facto vyhrála. Nejedná se však o žádné „ koalice „, jde pouze o to , aby  byla zastoupena všechny volební uskupení, aby informace tudíž měly všechny strany a  mohly se spolupodílet na fungování města.

S přáním změn k lepšímu

Autor: Petra Kuldová

6.4.2012 VSTUP DO DISKUSE 14
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

David Rath
22

Kauza spojovaná s Rathem se vrací ke krajskému soudu

Volby 2017 na Mladoboleslavsku – obec Bukovno.
196

Volební NEJ na Mladoboleslavsku

KRÁTCE: Volební střípky z měst okresu Mladá Boleslav

Boleslavsko - Jak volili lidé z Benátek, Mnichova Hradiště, Bělé nebo Dobrovice?

Přivítejte s námi na světě další miminka narozená v minulých dnech

Mladá Boleslav - Přivítejte s námi na světě další miminka narozená v minulých dnech v mladoboleslavské porodnici. Přestože víme, že každé miminko je krásné, můžete hlasovat v naší anketě o miminko týdne.

Komise musely řešit neplatné voličské průkazy, ale i stěhování

Střední Čechy – Vše probíhalo standardně. Přesně s těmito slovy se ohlédla za hlasováním během parlamentních voleb ve Středočeském kraji Eva Jůzová, vedoucí oddělení správních agend Krajského úřadu Středočeského kraje. Podle jejích slov se na hejtmanství nedostaly informace o tom, že by se odehrálo něco mimořádného. „Nevíme o tom, že by někde zasahovala policie,“ konstatovala Jůzová k dění ve volebních místnostech.

Piráti padli s Mladou Boleslaví na samostatné nájezdy

Chomutov, Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/  - Piráti neprolomili sérii porážek a připsali si již šestou prohru v řadě. Tentokrát na samostatné nájezdy. Zápas se pro ně vyvíjel dobře. První třetinu vyhráli dvougólovým rozdílem, ale v prostřední části hry Bruslaři vyrovnali. Pak to už byl boj o každý centimetr ledu. Nakonec rozhodovaly samostatné nájezdy, ve kterých byli šťastnější hosté.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení