S příchodem jara opět začaly práce na revitalizaci Ptácké ulice, což je jedna z největších investic města v poslední době.

V souvislosti s tím ale došlo opět k některým opatřením, která dočasně znepříjemní život především řidičům a těm obyvatelům města, kteří využívají zdejší hromadnou dopravu.

„Se stavebními pracemi od středy tohoto týdne souvisejí i změny v autobusových zastávkách. Ve směru na Podlázky je dočasně zrušena zastávka v blízkosti křižovatky Koněvovy a Ptácké ulice a místo ní vznikly dvě dočasné zastávky, jedna proti baráčnické Rychtě o cca 300 metrů dále k Podlázkám, další u parkoviště nedaleko vinárny pod skálami proti rozsáhlému staveništi automobilky," informovala mluvčí boleslavského magistrátu Hana Jandová Koišová.

Zároveň s tím byla zřízena dočasná zastávka i v opačném směru k Nádražní ulici,  ta nahradila dočasně zrušenou zastávku v blízkosti Koněvovy.

Počasí poněkud zkomplikovalo harmonogram prací i tady na Ptácké ulici, takže dopravní omezení pro řidiče,  které mělo původně začít už v polovině týdne, vejde v platnost nejspíš až na počátku týdne příštího.

„Jde o to, že v úseku mezi křižovatkou Ptácké a Koněvovy a vjezdem do technologického centra automobilky se v tělese komunikace začne hloubit výkop pro kanalizaci a vodovod. Automobily tudy budou jezdit po provizorní panelové cestě mezi silnicí a parkovištěm kyvadlově, doprava bude řízena světelnou signalizací," upřesnila mluvčí města.

Omezen je tu i pohyb chodců, město slibuje vyznačit pro ně chodecké koridory.