V prázdninovém týdnu se však školáci na pětce učit nebudou. „V průběhu jarních prázdnin ve škole nebude probíhat klasická výuka, ale pedagogové zajistí mezi sedmou a šestnáctou hodinou volnočasový program,“ potvrdil náměstek primátora Daniel Marek.

Zatím není jasné, jaký bude o službu mezi rodiči zájem, své potomky totiž mohou přihlašovat až do zítřka.

Pátá základní škola nabídla zázemí pro děti zaměstnanců IZS, kteří v době koronavirové krize nemohli se školáky z prvního stupně zůstat doma, už loni na jaře. A podruhé letos na podzim, kdy se s druhou vlnou vrátila distanční výuka.

Loni bylo mezi žáky hodně prvňáčků. „Jarní provoz byl náročnější na organizaci i na zajištění dohledu,“ připomněla zástupkyně ředitele školy Leona Nováková. Tehdy docházely do školy přibližně dvě třetiny ze šedesáti přihlášených dětí.

Od podzimu se pokračuje už bez prvňáků a druháků, kteří mají prezenční výuku. Do pětky tak míří děti ze třetích až pátých tříd. Bývá jich kolem třinácti, například potomci zdravotníků z Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Ale i z dalších vesnic a měst, nejdál to má zřejmě školačka od Brandýsa nad Labem.

Na jaře byli žáci rozděleni do skupin první až třetí a čtvrtá a pátá třída. Bez nejmenších dětí jsou nyní společně třetí až páté ročníky.

„Významně nám s organizací výuky pomáhají také asistenti pedagogů, které ve škole máme,“ vysvětlila Nováková.

Začátky byly krušné. Některé děti potřebovaly vypůjčit techniku, někdy zlobilo internetové připojení. Skupina byla navíc velmi rozdílná, každý se učil prostřednictvím jiného komunikačního kanálu. Všechno se však časem podařilo doladit.

Žáci se brzy semkli a stala se z nich dobrá parta. „Zvykli si na sebe, píší si i mimo vyučování,“ poznamenala Leona Nováková.

Po jarním kole výuky dětí zaměstnanců IZS se dokonce jednomu z dětí na pětce zalíbilo natolik, že ho tam rodiče nechali přejít.

Kontakty, na nichž je možné dítě na jarní prázdniny přihlásit
Ředitelka školy: Mgr. Marcela Pavlíková, 326 211 171, pavlikova@5zsmb.cz
https://www.5zsmb.cz/
Sekretariát: 326 211 170, 5zsmb@5zsmb.cz
Zástupkyně: 326 211 172