Výuka se bude týkat žáků z rodin IZS do 10 let, tedy především třeťáků a čtvrťáků. Ti budou moci ve škole pobývat od 6:15 do 16:30 hodin. „Škola je připravena se věnovat žákům, jejichž rodiče jsou zaměstnáni u bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb či orgánů ochrany veřejného zdraví. V tuto chvíli máme provoz školy připravený k tomuto účelu. Přeji si, aby přijatá opatření zafungovala tak, aby děti mohly co nejdříve usednout zpět do svých lavic,“ uvedl náměstek primátora Daniel Marek.

Ředitelka 5. základní Marcela Pavlíková připomněla, že v minulosti už takto na škole měli i 60 dětí od 1. do 5. třídy. „Tak jsou teď pro nás ony 3. a 4. třídy skoro rutinní záležitost. Docela se na to vlastně i těšíme, je to pro nás takový náznak normality,“ sdělila a připustila, že ačkoliv jsou ve škole plně první a druhé ročníky, zbylé třídy i školní chodby jsou prázdné a to nepůsobí nejpříjemněji.

Škola s nabídkou pomoci zaměstnaným rodičům dokonce sama od sebe kontaktovala manažerku externích zdravotních služeb Klaudiánovy nemocnice Hanu Homoláčovou ve chvíli, kdy se ukázalo, že budou moci zpátky do lavic jen nejmenší žáci.

Obecně je podle Marcely Pavlíkové ale situace kolem školní docházky velmi složitá. „Čím více se tento stav prodlužuje, tím horší to pro žáky je,“ řekla ředitelka.

Kvůli výuce na dálku mají totiž děti vědomosti na různé úrovni, ne každý totiž ke studiu přistupuje tak pilně, jak by měl. To i přesto, že děti měly od školy veškerou podporu v distanční výuce. „Dostaly nové počítače, instruovali jsme je, jak s tím zacházet a tak dále,“ vyjmenovala ředitelka a naznačila, že to v některých případech zkrátka nestačilo. „Jde o rodiny, pro něž vzdělávání není prioritou a tak děti při distanční výuce neměly dohled rodičů,“ dodala.

Jakmile byla možná individuální výchova, tak si škola tyto žáky zvala, aby dohnali všechno, co zameškali. „Pracovali jsme s nimi a oni se ani nebránili, sami věděli, že nad sebou potřebují bič, ve škole jim měl kdo pomoci,“ doplnila a Pavlíková.