„Když se před dvěma lety sešlo několik nadšenců, kterým nebyl lhostejný osud kněžmostského kostela, hned jsme věděli, že je tím pravým kulturním stánkem," líčí Zdeněk Zdobinský, který má v kostele na starost režijní přípravu pořadů.

Jenže už tehdy bylo také všem jasné, že kostel ani interiér nejsou v dobrém technickém stavu a bude potřeba zásah odborníků.

To stejné se však týká i mobiliáře, jehož součástí je již zmíněná barokní skříň varhan. Avšak i když se obec snaží přispívat finančně a opravy kostela podporují i dotace z ministerstva kultury, samotného nástroje, tedy varhan, se tato pomoc netýká. „Peníze z dotací jsou výhradně určené na opravu budovy, interiéru a mobiliáře. Na nástroj, který je uvnitř barokní skříně, už se nevztahují," vysvětlil Zdeněk Zdobinský.

Spolek nic nevzdal

Přesto Spolek pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského nic nevzdal. Jakoby se držel hesla, když Mohamed nemůže k hoře, musí hora k Mohamedovi, a a začal shánět peníze vlastní silou. „Na konci května jsme vyhlásili veřejnou sbírku na obnovu varhan a věřili, že mezi námi žije ještě dost lidí, kteří na záchranu cenného nástroje přispějí," konstatoval Zdobinský.

Nemýlil se. Peníze začaly sbírku plnit již záhy. První příležitostí byl koncert nazvaný Kdyby byly varhany, který se v kostele odehrál právě 28. října. Do sbírky přinesl jedenáct tisíc. K pondělí 21. listopadu je v ní přesně 27 200 korun.

Částka sice na první pohled není velká, na druhou stranu tvoří základ pro opravu varhan. Na celou obnovu to ale pochopitelně nestačí. Předběžný rozpočet na výrobu nového stroje tak, aby se dal zakomponovat do původní barokní skříně, je mnohonásobně vyšší. Odhadovaná částka mluví až o 1,9 milionu.

Organolog Rejšek: varhany jsou nepoužitelné

Varhany si už prohlédl Radek Rejšek, organolog a kampanolog z litoměřické diecéze, který nástroj označil jedním slovem nepoužitelné a domníval se také, že píšťalový stroj je výsledkem nekvalitních prací.

Avšak přední pražský varhaník Přemysl Kšica, který v současné době působí v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, byl jiného názoru. Navíc, pokud vše půjde podle plánu, bude právě on tím odborníkem, který zpracuje návrh na opravu varhan a stanoví podrobný rozpočet.