Už osmašedesáté výročí Dne vítězství, které na dnešní den připadlo, Mladoboleslavští oslavili uctěním památku padlých v druhé světové válce pietním aktem na Novém hřbitově.

Sešlo se zde nejen několik desítek lidí z řad obyvatel, ale rovněž zástupci vedení města v čele s primáýtorem Nwelatim a jeho třemi náměstky, nechyběl ani historik a senátor Jaromír Jermář a další členové zastupitelstva i rady města.

"Akci pořádalo město ve spolupráci s mladoboleslavskou jednotou Československé obce legionářské, jejíž členové také zajistili čestnou stráž a v průběhu aktu vypálili i čestnou salvu," uvedl tiskový pracovník magistrátu Pavel Šubrt.

"Přítomní položili k pomníku věnce a květiny a na tomto místě také zazněla česká hymna v podání sboru Boleslav. Všichni účastníci následně položili květiny také k pomníku obětí druhé světové války z řad občanů Mladé Boleslavi a památníku vojákům Rudé armády. Na závěr pietního setkání opět krátce vystoupil sbor Boleslav," uzavřel Pavel Šubrt.