Starosta Václav Jakubec věnoval obci a municipální politice 42 let svého života. Letos je pevně rozhodnut už v podzimních volbách nekandidovat a užívat si cestování a svého celoživotního koníčka – kaktusů.

Společně jsme hovořili také o tom, jak moc se za poslední roky Luštěnice změnily, co se v nich povedlo a co je ještě běh na dlouhou trať.
 

Když se ohlédnete, jaký máte pocit z toho, kam se Luštěnice za poslední roky dostaly?
Za všechny ty roky, co jsem působil na národním výboru a později na obecním úřadě, se naše obec změnila takřka k nepoznání. Není to žádné vytahování, pouze konstatuji. Ještě v roce 1991 jsme měli 878 obyvatel, dnes máme zhruba 2100. Vybudovali jsme vodu, plyn, kanalizaci, elektřinu, postavili byty, opravili panelové domy, máme penzion pro seniory. Myslím, že se nemáme za co stydět. A musím za to poděkovat svým kolegům a zastupitelům.

Pomohla rychlému rozvoji obce také poloha na spojnici mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem?
Určitě. Do Boleslavi je to jen 14 kilometrů a vede přes nás jak silnice, tak železnice.

Kdybyste měl vybrat jeden největší a nejnáročnější projekt, do kterého se obec za vašeho starostování pustila, co by to bylo?
V roce 1990 se zastupitelstvo rozhodlo oživit severní část bývalého vojenského prostoru Mladá, kde existovala osada Zelená. Když se dnes ohlédnu,tehdy jsme netušili, kolik to dá práce a úsilí. Opravili jsme veškeré inženýrské sítě, vybudovali infrastrukturu, byty, řadové domky a nyní tam tak žije víc obyvatel, než ve zbylých částech obce.

Zelená je tedy částí, která se rozvíjí nejdynamičtěji?
Ano, většina investic mířila v posledních letech tam. Přesto jsme museli věnovat pozornost také vlastním Luštěnicím a Voděradům, jež jsou taktéž naší součástí. Pro obec, jakou byly tehdy Luštěnice, to byla zkrátka obrovská zátěž. Přestože jsme čerpali dotace, ty nikdy nepokryjí 100 procent nákladů. Ještě dnes tak dáváme do pořádku třeba místní komunikace.
 

close Budova moderní školní přístavby se rozkládá mezi historickou budovou školy a budovou školy ze 70. let. zoom_in

Budova školní přístavby se rozkládá mezi historickou budovou školy a novější částí školy vystavěnou v 70. letech

Takže rozvoj v této lokalitě pokračuje?

Má totiž řadu důsledků. Zvýšení počtu obyvatel vedlo k nedostatečné kapacitě školy a školky. V loňském roce jsme tak postavili přístavbu mezi historickou budovou a budovou postavenou v 70. letech, kde je nyní kuchyň, jídelna, šatny a 3 nové učebny. Kapacita stoupla na 300 žáků a zvýšila se kvalita jídla, které už není třeba převážet. Rozšířili jsme také mateřskou školku, která pojme 98 dětí. Vloni jsme zkolaudovali druhý pavilon a rádi bychom zřídili ještě třetí, hospodářský. Dva staré z azbestocementu jsme zbourali.

Zmínil jste penzion pro seniory.
To je také výborná věc. Žijí v něm často lidé, kteří se v Luštěnicích narodili a prožili zde celý život. Jeho kapacita je 17 osob. Jsme rádi, že jim tak umožňujeme strávit vlastně doma i stáří. Pokud už sami žít nemohou, hned vedle stojí Domov U Anežky, klasický domov pro seniory.

Velkou novinkou je v Luštěnicích bezpečnostní agentura, která na území obce operuje od nového roku. Jste s ní spokojeni?
Na Zelené a také v Luštěnicích nám stoupla kriminalita. Nechci říct, že by to bylo něco výjimečného, ale začala se častěji ztrácet auta. Když někde žije na malé ploše tolik lidí, něčemu takovému se nevyhnete, ani když parkoviště osvětlíte. Přestože s policií máme dobré vztahy, má velký rajón a uhlídat to nemůže. Uvažovali jsme i o kamerovém systému a obecní policii, ale na to nemáme. Přijali jsme tak nabídku agentury a zatím máme dobrý ohlas. Lidé už si zvykají, ale zprvu třeba volali, že před domem jim zastavilo auto a nějací muži zkoušejí, zda se dostanou do vchodů.

Jak funguje místní akční skupina Svatojiřský les, jejímž členem jsou Luštěnice?
Výborně. Na jejím území se nachází 32 obcí a víc než dvě třetiny z nich v uplynulém roce díky ní získaly finanční prostředky. Luštěnice nebyly výjimkou. Vstup do masky byl jistojistě dobrý krok.

Prozraďte, jaké investice Luštěnice do budoucna plánují?
V letošním roce toho už moc neuděláme. Na školu jsme si museli vzít 30 milionů úvěr, a tak spíše připravujeme akce na příští rok. Zmínil jsem, že nám nestačila kapacita školy a školky. Nestačí nám ale ani jinde, například na hřbitově, jehož rozšíření na příští rok plánujeme. Pozemky už jsme vykoupili v minulých letech. Dále nás čeká příprava odkanalizování částí Luštěnic a celých Voděrad. Dále chceme nabídnout k prodeji parcely v Zelené, o které je velký zájem. Musíme je ale s rozmyslem rozdělit a prodej připravit. Rovněž je nutné opravit některé místní komunikace… je toho dost a dost.

Čekají stavební práce také hlavní tah, frekventovanou silnici I/38?
Tato silnice značně trpí nadměrnou zátěží a domníváme se, že její generální oprava, která proběhla v roce 2010, nebyla nejzdařilejší. Je třeba si dávat pozor na koleje a místa, kde je asfalt roztrhaný. Připravuje se však obchvat obce. Zde narážíme na dva problémy – nemáme ještě schválený nový územní plán a nesouhlasíme s navrženou trasou obchvatu. Jsme tedy ve sporu s Ředitelstvím silnic a dálnic a společně jednáme s ministerstvem dopravy.

V čem je problém?
Trasa obchvatu se podle projektu blíží v závěrečné zatáčce na vzdálenost asi 50 metrů od posledních domů, aby její sklon nebyl příliš velký. My to chceme oddálit. Silnice by tak zůstala v naznačeném koridoru, ale dál od obce, což by na rozdíl od současně navrženého stavu splňovalo i hlukové limity. Jak to vypadá, tato záležitost už ale spadne do klína novému zastupitelstvu.
 

Co se praví v kronikách


Podle četných archeologických nálezů lze soudit, že k osídlení oblasti, kde stojí dnešní Luštěnice, došlo už v dávném období historie.

Nejstarší zmínka o obci je spojena se jménem Pavla z Luštěnic, jenž je zmiňován v roce 1268 jako zakladatel kláštera pod Mělníkem.
Následně se jako majitelé Luštěnic vystřídali Mikuláš z Potštejna, Vilém ze Zvířetic nebo Ctibor ze Stakor.

Zdejší kostel sv. Martina se stal už ve 14. století kostelem farním. Po husitských válkách zde kázali kněží podobojí, později, po bitvě na Bílé hoře, se stal chrám opět katolickým, ale nedostávalo se mu kněžích až do zřízení místa faráře a fary.

Od roku 1481 vlastnil část obce Jan Tovačovský z Cimburka, nejvyšší komorník království českého a hejtman kraje boleslavského, který tak obec připojil k mladoboleslavskému panství. Právě Jan Tovačovský byl mimo jiné trhovou smlouvou vázán „vystavěti most přes chobot rybníka za Oděrady (nyní Voděrady), aby lidé z Luštěnic tudy na pole mohli jezditi".

Luštěnice opětovně měnily majitele. Vlastnili je také Lobkovicové nebo Černínové. V roce 1739 je koupil dr. Josef Scherzer z Kleinmuhlu (zvaný také Šerzel z Malomlýnku), advokát a přísedící arcibiskupské konsistoře. Kolem roku 1740 nechal vystavět barokní zámek a letohrádek Sanssouci.

Slavná éra zámku končí na počátku 19. století, kdy jej Nosticové-Reineckové využívají pro úřednictvo. Zámek však pustne.
Od roku 1870 jezdí přes Luštěnice vlaky na trati Nymburk – Mladá Boleslav.

V roce 1932 měla obec 965 obyvatel a mimo jiné zde fungoval velkoobchod s benzínem nebo 2 pojišťovací jednatelství, ve Voděradech s 283 obyvateli pak geometr a 2 obchody se smíšeným zbožím. 

Věděli jste, že… 

…součástí Luštěnic jsou dvě nedaleké osady? Zelená se rozkládá na severním cípu bývalého vojenského prostoru Milovice – Mladá a Voděrady leží necelé dva kilometry severně.

…obecní dominanta, luštěnický zámek, patří k nejlepším ukázkám pozdního baroka? Prohlédnout si jej bohužel lze jen zvenčí. Objekt má soukromého majitele, který se historickou stavbu pokouší již léta marně prodat. Zámek zatím chátrá.

…Luštěnice je rovněž název letničky z čeledi kaparovitých původem z Brazílie? Luštěnice trnitá mohutně kvete na ostnitých stopkách a i v našich podmínkách dorůstá výšky i jednoho metru. Na zimu je třeba ji včas uložit, upozorňuje starosta Václav Jakubec, který má s rostlinou dlouholeté pěstitelské zkušenosti.