Tak například v Mladé Boleslavi už třídění funguje pěknou dobu. „V Mladé Boleslavi se jedlé oleje odevzdávají na skládce. Lidé tam olej mohou nosit už rok. Boleslav není tak velká, takže mohou přijít a odevzdat to v běžném režimu, jak jsou zvyklí. Kontejnery v ulicích zavádět nebudeme,“ uvedla mladoboleslavská mluvčí Šárka Charousková.

V Mnichově Hradišti je situace podobná. Jedlé oleje a tuky lze nosit do sběrného dvora. V jeho hale na to mají dvě speciální popelnice.

Olej lze odevzdávat také v Bakově nad Jizerou. Tady mají několik stanovišť na tříděný odpad. Nacházejí se v ulicích Sadová, Riegerova, Na Výsluní, Nad Stráněmi a Nad Úvozem. Všechna stanoviště mají nádoby na použité oleje a tuky. Které po odevzdání putují specializované firmě ke zpětnému použití.