„Před konáním fotbalového utkání mezi Mladou Boleslaví a Jihlavou jsme prováděli kontrolu restauračních provozoven a dále napomáhali při kontrole osob u vstupu na Městský stadion. Během dohledu nebylo zjištěno vážnější narušení veřejného pořádku,“ konstatoval ředitel městské policie Tomáš Kypta.

Jiné to bylo při sobotním odpoledním hokejovém utkání mezi Boleslaví a Libercem. „Po ukončení zápasu strážníci provedli nezbytné opatření pro bezpečnost silničního provozu, tedy usměrňování provozu na pozemní komunikaci při příjezdu a odjezdu fanoušků. Během dohledu docházelo k narušení veřejného pořádku ze strany boleslavských fanoušků do té míry, že ke zklidnění situace musel být zasahujícími strážníky použit služební pes,“ uvedl Tomáš Kypta.